Sepsispasienter i Lofoten får antibiotika innen en time

Publisert 30/01/2019 Oppdatert 20/01/2020

Tidsnok antibiotikabehandling er kritisk for sepsispasienter. I Lofoten får 100 prosent av pasientene antibiotika innen en time.

Ansatte ved akuttmottaket i Lofoten. Fra venstre: Carina Mjelde, Odd Rune Andreassen, Marylen Knudsen, Beate Pettersen, Lisbeth Møller Ofstad og May Karanes.

Tidsnok antibiotikabehandling er kritisk for sepsispasienter. I Lofoten klarer de å gi 100 prosent av pasientene antibiotika innen en time. 

Akuttmottaket i Lofoten har deltatt i forbedringsprosjektet «Stopp sepsis». 1. april etablerte de et sepsismottak, og satte seg mål om at 90 prosent skulle få antibiotika innen en time.

Sepsis er en av de mest vanlige dødsårsakene på norske sykehus. Sykdommen kan ramme friske i alle aldre, fra nyfødte til svært gamle. Rask og målrettet behandling av sepsis er avgjørende for pasienten. Forsinket oppstart av behandling ved sepsis øker dødeligheten. Derfor er forbedringsprosjekter som dette viktig for å øke pasientsikkerheten.

100 prosent innen en time

Siden oppstart har de fleste pasientene som skulle ha det fått antibiotika innen en time. Den viktigste forbedringen er imidlertid at teamet har klart å redusere variasjonen, og at periodene med hundre prosent skår blir lengre og lengre.

Fra oktober har 100 prosent av pasientene fått antibiotika innen en time.

Bildet fortsetter under grafen

 

image001

 

 Uttak fra Extranet som viser at antallet som får antibiotika innen en time har stabilisert seg etter etablering av sepsismottaket. Y-aksen viser antall minutter, X-aksen viser datoer. 

Viktig å få med de ansatte

– Sykepleierne er blitt kjempeengasjerte i å få til gode sepsismottak. Det har blitt en positiv konkurranse internt om å gjøre effektive mottak. Positiv både fordi det er en ekstra motivasjon for oss på jobb, samtidig som det kommer pasienten til gode, forteller assisterende enhetsleder i AKUM, Odd Rune Andreassen.

Andreassen understreker også at det er takket være tidlig og god innmelding fra ambulansen at akuttmottaket fikk gitt antibiotika så raskt. Den raskeste tiden før antibiotika er på kun tre minutter!

Pernille Aune, rådgiver i seksjon for pasientsikkerhet ved Nordlandssykehuset forteller at de i høst har hatt fokus på opplæring av nyansatte. I februar kommer det nye turnusleger, og de må få samme opplæring som resten av teamet har for å opprettholde de gode resultatene.

Gode resultater gjennom læringsnettverk

«Læringsnettverk» er en metode for å øke effekten av forbedringsarbeid ved å lage arenaer der folk som jobber med tilsvarende prosjekter møter eksperter i forbedringsarbeid, slik at man kan lære av hverandre og hverandres erfaringer.

Forbedringsteamet består av teamleder Ingrid Klemp (LIS 2), Odd Rune Andreassen (ass. enhetsleder AKUM), Beate Pettersen (sykepleier i akuttmottak/overvåkning), Merete Hjertø (enhetsleder AKUM), Thea Theodorsen (LIS 1) og Monica Hansen (sykepleier i ambulansen).

Teamet brukte tiltakspakken til I trygge hender 24-7 som utgangspunkt. De laget tilpassede tiltak, og har hatt undervisning både for sykepleiere og leger.

En variant av denne nettsaken stod først på Nordlandssykehusets hjemmesider.