Hjemmeboende pasienter og forverring av tilstand

Publisert 25/03/2019 Oppdatert 28/11/2019

Hjemmebaserte tjenester i Bergenhus jobber kontinuerlig med tiltakspakken Tidlig oppdagelse av forverret tilstand. Det har resultert i at totalt 50 prosent av nye pasienter er målt med NEWS baseline innen tre dager i løpet av et halvt år.

Bergenhus: Et tverrfaglig team med ansatte i avdelingene, kommunelege og pårørenderepresentant har deltatt i læringsnettverk. På bildet bak f.v. Anne Rita Håvardsholm, Anne Jorunn Brandeggen, Vivi von Erpecom, Elisa Sporsheim, Karianne Broch, Kjersti Vindheim Nede fra venstre: Hilde Heggelien, Tetiana Nekrasova.

Hjemmebaserte tjenester i Bergenhus yter nødvendig helsehjelp i form av hjemmesykepleie til i underkant av 600 pasienter i Bergen sentrum og Sandviken. Enheten består blant annet av fem hjemmesykepleieavdelinger.

De har det siste halve året deltatt på læringsnettverk i regi av Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Hordaland. Gjennom flere samlinger har de hatt som målsetting at alle nye pasienter som har kommet til avdelingene skal måles med NEWS baseline.

Presise målinger av hjemmeboende pasienter

Rådgiver Anne Jorunn Brandeggen er teamleder i læringsnettverket ved Bergenhus, og kan fortelle at de har hatt tiltakene som er skissert i tiltakspakken Tidlig oppdagelse av forverret tilstand på plass i lengre tid.

 - Vi opplevde likevel at det er stor forskjell på å ha tiltakspakken på plass i teorien og skulle implementere den i en travel arbeidshverdag. Vi trengte et push, sier hun og fortsetter:

 - Først ved å være med i læringsnettverket, fikk vi satt søkelyset på at det er på denne måten vi ønsker å arbeide. Vi ønsket å utføre målinger av alle nye pasienter slik at vi hadde et utgangpunkt ved en eventuell forverret tilstand. Målet har hele tiden vært at det skal gjøres innen tre dager.

Gode resultater med NEWS og ProACT

Gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid har de nå begynt å høste gode resultater.

Hittil er totalt 50 prosent av nye pasienter blitt målt med NEWS-baseline innen tre dager, dersom man ser de fem avdelingene under ett. Mange flere er blitt målt, men da har det gått noe lenger tid enn tre dager.

 - Det er vi meget godt fornøyd med. Å kartlegge pasienter med NEWS baseline har vært nytt og veldig lærerikt for oss. I tillegg er vi blitt mye mer bevisste på å gjøre målinger av pasienter utenom situasjoner som er akutte også. Dermed har de ansatte fått øve seg og blitt tryggere, de er blitt enda bedre i stand til å ivareta pasientene og håndtere situasjoner hvor pasienter får en forverring i sin tilstand.

- Ved å innføre NEWS baseline har observasjonsskjema og utstyrssekkene våre blitt tatt i bruk daglig på avdelingene. Med andre ord; tre fluer i en smekk, smiler Brandeggen. 

Det er også verdt å nevne at 80 prosent av sykepleiere og fagarbeidere i deres enhet har deltatt på ProACT-kurs, som er en systematisk metode for å forebygge, overvåke, kommunisere, dokumentere og iverksette konkrete tiltak. - Her har våre to dyktige ProACT- instruktører lagt ned en imponerende innsats, ivrer hun.

Tips for å lykkes med forbedringsprosjekter?

Brandeggen er klar på at systematisk arbeid er avgjørende. Et godt tips er at leder tar i bruk tavle for å synliggjøre for de ansatte og hele avdelingen hvem som har ansvaret for NEWS, til enhver tid.

- En skal heller ikke glemme at det å gi de ansatte lov og rom for å jobbe med faget sitt i seg selv er en pådriver. Tydelig mål, solid lederforankring og en stor heia-gjeng har vært en suksessfaktor for oss i dette arbeidet, sier Anne Jorunn Brandeggen.

Les også sak om det siste læringsnettverket til USHT Hordaland på deres nettsider.