Gir antibiotika innen en time ved mistanke om sepsis

Publisert 11/02/2020 Oppdatert 14/02/2020

På infeksjonsposten på Bærum sykehus får pasienter med mistanke om sepsis antibiotika innen 60 minutter.

Teamet på Bærum sykehus har bestått av blant andre (f.v:) Elise Arner Ådnanes, Lisa-Mari Jakobsen, Cornelia Sivertzen, Martin Brakstad, Leny Abila og Ingeborg Rustberggård Jorde.

Det hele startet med at avdelingssykepleier ved infeksjonsposten tok initiativ til å melde på sengeposten på læringsnettverket for tidlig oppdagelse og behandling av sepsis på sengepost høsten 2018.  

Sepsistralle og simulering

Veileder og spesialrådgiver Bente Christin Monsen forteller at i 2019 har hele sengeposten jobbet systematisk,  justert og forbedret rutiner og tiltak. - Målet var at innen et år skulle antibiotika være gitt innen en time til pasienter der en mistenkte sepsis. Et mål de har klart å nå så langt, sier Monsen.

Graf Bærum sykehus Sepsis-prosjekt.jpg
Graf som viser tid til antibiotika.

 

-Vi antar at de tiltakene som har vært mest effektive på sengepost er sepsistralle, simulering og omfordeling av ressurser, sier teamleder Ingeborg Jorde.

Hun forteller at de har implementert tiltakene som gis for tidlig oppdagelse og behandling av sepsis på sengepost.  Samt at et økt fokus på opplæring har resultert i egne fagdager og undervisning til leger og sykepleiere på sengeposten, både før oppstart og underveis i prosjektet.

Sykepleiere ved sepsistralle på Bærum sykehus.jpg
Sepsistrallen er viktig. F.v: Stine Beyer Fjeld, Kaia Loe Heggen, Levy Abila Villanueva og Ane Sunniva Svenseid Didriksen.

 

Samarbeid – en suksessfaktor

Jorde forteller at de har vært helt avhengige av et godt samarbeid mellom avdelingssykepleier og teamet , og ikke minst at resultater har blitt etterspurt jevnlig. Teamleder har sammen med de ansatte på avdelingen kartlagt årsaker, utformet tiltak og foretatt småskalatesting.

- Sykepleierne i forbedringsteamet er også veldig viktige ressurspersoner med tanke på å få registrert pasienter med mistanke om sepsis. Alle må med, understreker hun.

Egne studiedager

Å sette av  nok tid og ressurser  er en kjent utfordring. Turnusarbeid gjør at det ofte er vanskelig for hele teamet å møtes hyppig.

Underveis i prosjektet ble det gitt tilbakemeldinger på at lite avsatt tid førte til dårligere motivasjon. Dette ble løst ved at en i  forbindelse med ny turnusperiode satte opp studiedager, slik at teammedlemmene i større grad opplevde at de hadde tid, følte seg involvert og ansvarliggjort. - Et godt grep som vi vil videreføre, sier hun.

Spredning og vedlikehold - en viktig vei videre

Framover blir førsteprioritet å holde resultatene ved like. For å få til dette har  avdelingen fått en godt synlig forbedringstavle på vaktrommet. - Tanken med den er at forbedringsforslag, målinger og resultater skal tydeliggjøres for ansatte i avdelingen, forteller hun.

De ser også på hvordan de skal få spredt tiltakspakken til de andre sengepostene på sykehuset.

- Planen er at flere sengeposter skal gjennomføre målinger fra høsten 2020. Innsatsområdet tidlig oppdagelse og behandling av sepsis vil i løpet av våren bli spredd til alle relevante sengeposter i Vestre Viken. Dette vil skje samtidig som NEWS 2-observasjonsark tas i bruk i hele foretaket, avslutter Bente Christin Monsen.