Forbedringsprisen 2024 – nå kan du nominere din kandidat

Publisert 28/05/2024 Oppdatert 04/06/2024

Forbedringsprisen tildeles hvert år personer, grupper eller virksomheter som har utmerket seg innen kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Formålet med prisen er å vise fram og feire gode eksempler på systematisk forbedringsarbeid som kan inspirere andre. Prisen deles ut på Pasientsikkerhetskonferansen.

Helsedirektør Bjørn Guldvog med fjorårets stolte vinnere: Anette Melsnes Skogvold (Ahus), Marte Fredriksen (Ullensaker kommune), Siv Anita Westheim (Kongsvinger kommune), Bendik Westlund Hegna (Ahus), Unni Dramstad (Lillestrøm kommune) og Anne Kleven (Nordre Follo kommune). Foto: Helsedirektoratet.

Vet du om noen som burde nomineres til Forbedringsprisen 2024?

Nominasjonsskjema

Skjema for å nominere finner du her! 

Vi ber om en kort skriftlig begrunnelse for hver kandidat.

Frist for nominering er satt til 1. september.
 

Hvem kan nomineres? 

Alle som har bidratt til å skape varige forbedringer i helse- og omsorgstjenestene kan nomineres til Forbedringsprisen. Det kan være en leder, en medarbeider, en kvalitetsrådgiver, en avdeling, et team, et nettverk, en virksomhet, en organisasjon eller et samarbeid på tvers av nivåer og virksomheter. 

Nominasjonsprosessen og prisvinner 

Forbedringsprisen 2024 lyses ut 1. juni. Etter nominasjonsfristens utløp, 1. september, vil juryen (Pasientsikkerhetskonferansens programkomité) plukke ut et antall nominerte som skal til en finalerunde. Disse nominerte vil omtales og arbeidet deres vil bli løftet fram i artikler på nettet, i sosiale medier, i nyhetsbrev og på konferansen. Vinneren mottar prisen under Pasientsikkerhetskonferansen. 

Kriterier for Forbedringsprisen 

Kriteriene for Forbedringsprisen fastsettes hvert år av programkomiteen for Pasientsikkerhetskonferansen på vegne av I trygge hender 24-7-samarbeidet.
Noen kriterier ligger mer eller mindre fast fra år til år, mens andre endres i tråd med satsingsområder, samfunnsutviklingen og temaet på konferansen. 

Kriteriene i år er at forbedringsarbeidet må: 

 • Ha tatt utgangspunkt i et konkret forbedringsbehov, for eksempel etter tilbakemeldinger fra pasienter, brukere, pårørende eller medarbeidere, etter tilsyns-, revisjons- eller undersøkelsesrapporter, fra forskning eller fra eget kvalitetsarbeid.  

 • Ha tatt sikte på å avdekke, rette opp eller forbygge pasient- og brukerskader, uforsvarlig virksomhet eller andre brudd på helse- og omsorgslovgivningen.   

 • Ha ført til at egen eller andre virksomheter har iverksatt tiltak for å bedre kvalitet, pasient- og brukersikkerhet.  

 • Ha gitt eller være egnet til å gi varige og konkrete eller målbare resultater. 

I tillegg vil juryen legge vekt på: 

 • Om forbedringsarbeidet er et godt eksempel på samarbeid, samhandling og deling med andre, jf. den røde tråden for årets konferanse, som er "Sammen om pasient- og brukersikkerhet". 

 • Om forbedringsarbeidet viser hvordan pasienter, brukere, pårørende og medarbeideres erfaringer kan brukes i forbedring av helse- og omsorgstjenestene. 

 • Om forbedringsarbeidet er innovativt. 

Kontakt

Kontaktperson: Morten Slettmyr i Helsedirektoratet e-post: morten.slettmyr@helsedir.no
 

Om Forbedringsprisen 

Prisen er blitt delt ut siden 2014. Det startet som en pris til ledere i helse- og omsorgstjenesten, men i 2018 ble prisen endret til å kunne omfatte andre enkeltpersoner og grupper. 

Tidligere vinnere: 

 • 2023: Akershus universitetssykehus HF og kommunene Kongsvinger, Lillestrøm, Nes, Nordre Follo og Ullensaker 

 • 2022: Tromsø kommune, Midtbyen hjemmetjeneste og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms 

 • 2021: FACT Gamle Oslo 

 • 2019: Haraldsplass Diakonale Sykehus 

 • 2018: Anlaug Vatne ved Stavanger universitetssjukehus 

 • 2017: Elin Haug Nygård ved Oppsalhjemmet, Jo Volle ved Helse Møre og Romsdal og Martin Veland ved Lovisenberg Diakonale Sykehus 

 • 2016: Oddny Lien ved Moen og Sætre sykehjem og Janicke Stordalen ved Sykehuset Telemark 

 • 2015: Mette Røsbjørgen ved St. Olavs Hospital 

 • 2014: Barthold Vonen ved Nordlandssykehuset