Nytt verktøy og retningslinje for å forebygge underernæring

Publisert 19/04/2022 Oppdatert 24/05/2022

Helsedirektoratet har revidert retningslinjen for å forebygge og behandle underernæring hos pasienter. Her anbefales et nytt verktøy, som skal gjøre det lettere for helsepersonell å vurdere risikoen for om pasienten er i risiko for underernæring.

Pasienter har det bedre og blir raskere friske når de får i seg nok og riktig mat. Derfor skal alle som møter helse- og omsorgstjenesten få vurdert om de har risiko for å bli underernært.

- Vi kan ikke alltid se hvem som er underernært eller står i fare for å bli det. Derfor er det nødvendig å komme tidlig til, fange opp de som er i risiko, og sikre at de kartlegges og mottar tilpasset behandling. Dette bidrar til at feilernæring og underernæring, eller sykdom som følge av dette, kan unngås, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Nytt verktøy for å vurdere risiko

Nytt i retningslinjen er at Helsedirektoratet nå anbefaler ett verktøy for å vurdere risiko for underernæring for alle voksne, uavhengig av tjenestenivå. Verktøyet vil, ifølge Helsedirektoratet, bidra til at pasientene får bedre oppfølging og at det blir mindre variasjon i arbeidet med å forebygge og behandle underernæring rundt om i landet.

Verktøyet heter Malnutrition Screeening Tool (MST). Det er i praksis to enkle spørsmål, som helsepersonell kartlegger svaret på:

  1. Har du/pasienten gått ned i vekt i det siste uten å ha gjort forsøk på det?
  2. Har du/pasienten spist mindre enn vanlig?

Verktøyet finner du her.