Mobil røntgenoppfølging for pasienter etter hoftebrudd

Publisert 18/04/2023 Oppdatert 26/04/2023

Nå slipper pasientene selv å møte opp til poliklinisk kontroll etter operasjon. Prosjektet "Pasientoppfølging etter hoftebrudd for pasienter med fast sykehjemsplass" som Haukeland universitetssjukehus har utviklet og testet ut et nytt pasientforløp for pasienter som er operert for hoftebrudd.

Illustrasjonsbilde. Foto: Stig Marlon/ I trygge hender 24-7

Fra oppmøteplikt til telefonkonsultasjon

I 2021 ble det etablert en tverrfaglig prosjektgruppe med representanter fra 1. linjetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Denne gruppen møttes og jobbet gjennom arbeidsmøter - både samlet og gruppevis. Prosjektgruppen gjennomførte pilotkonsultasjoner, og har i prosessen evaluert, endret og prøvd ut tiltakene på nytt i tråd med standarder i forbedringsmetodikken.

Minst mulig belasting for pasienten

- Målet var derfor at minst 80 prosent av pasientene operert med hoftebrudd og med fast plass på sykehjem, skulle bli fulgt opp med telefonkonsultasjon og mobilt røntgen istedenfor at de selv måtte komme seg til kontrollen, forteller prosjekt – og seksjonsleder Merete Andersen Malt ved ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus fornøyd.

Det nye pasientforløpet for hoftebruddspasienter med fast sykehjemsplass i Bergen kommune har så langt vært en suksess. Prosjektet er høyaktuelt både med tanke på en stadig økende andel eldre i befolkningen. Den viser også hvor nyttig samarbeid og samhandling mellom klinikker er, så vel som samhandlingen med kommunehelsetjenesten.

- Gjennom tverrfaglig arbeid har vi oppnådd meget gode resultater, sier Merete entusiastisk. Prosjektet har stor overføringsverdi til andre enheter med lignede utfordringer. De jobber fortsatt med tilpassing av pasientforløpet og implementering i flere kommuner, samt gode digitale løsninger.

Jeg er så takknemlig for at mor slapp å reise inn på sykehuset for kontroll. Hun blir så forvirret når hun ikke er i sitt vante miljø

-Sitat fra pårørende.

Både pårørende og ansatte på sykehjem gir tilbakemelding på at de er glade for at pasientene slipper å komme til kontroll. Dette gir minst mulig belastning for pasientene, og sikrer at ressursene blir brukt til rett tid og på rett sted.

Prosjektet landet på disse tiltakene:

  • Nytt pasientforløp der poliklinisk kontroll er erstattet med telefonkonsultasjon mellom fysioterapeut på Ortopedisk avdeling og pasientens primærsykepleier på sykehjemmet.
  • Det ble etablert gode samarbeidsavtaler og rutiner med mobilt røntgen på Haraldsplass Diakonale sykehus.
  • Det ble laget sjekklister, standardfraser til journalføring og evalueringsskjema.
  • Det ble arrangert en tverrfaglig fagdag med erfaringsformidling.

 

Målsettingen er at alle pasienter som er operert med hoftebrudd og har fast plass på sykehjem, skal bli fulgt opp med telefonkonsultasjon og røntgen etter behov.

Har du spørsmål? Kontakt Merete Andersen Malt på e-post: [email protected] for mer informasjon om forbedringsprosjektet fra Helse Vest.