Har du innspill til parallellsesjon på Pasientsikkerhetskonferansen?

Publisert 06/03/2023 Oppdatert 06/03/2023

Pasientsikkerhetskonferansen arrangeres av Helsedirektoratet hvor temaet er pasient- og brukersikkerhet, kvalitetsforbedring, implementering, og ledelse. Konferansen arrangeres 23.- 24. november i år på The Qube, Gardermoen og i fjor deltok over 1200 personer. Nå ønsker vi dine tips til årets paralleller.

Har du en god ide til parallellsesjon på årets konferanse? Send oss ditt innspill! Foto: Berg Hansen

Pasientsikkerhetskonferansen har som mål å inspirere til arbeid med pasient- og brukersikkerhet og forbedring i helse- og omsorgstjenesten. Innholdet på konferansen skal stimulere til samtaler, og er en arena der du kan gi og få råd, tips og verktøy til arbeidet. 

Vi har fått gode tilbakemeldinger på fjorårets konferanse og parallellsesjonene er en viktig suksessfaktor. Vi ønsker å tilby sesjoner som viser den faglige bredden i tjenestene.

Er det et tema dere ønsker å løfte på konferansen i år? 

  • Hvilke problemstillinger er det viktig å løfte? Og helt konkret: hvilke spørsmål bør deltakerne på konferansen få svar på? Har du forslag til hvem som kan ta ansvar for en slik sesjon? Send inn innspill innen 3. april via lenken under:

  • Har dere selv relevante initiativ eller prosjekter å presentere i en sesjon? Send inn innspill innen 17. april via lenken under:

Innspill til parallellsesjon

Vi gjennomgår alle innsendte forslag og gir tilbakemelding i slutten av april. 

Det å ta ansvar for en sesjon innebærer å ta fullt ansvar for å planlegge og gjennomføre parallellsesjonen. Hvis deres sesjon blir valgt får du som parallellansvarlig dekket konferanseavgift, hotell og festmiddag på torsdag hvis ønskelig. 


Les mer om konferansen her: Pasientsikkerhetskonferansen2023

Har du spørsmål? Ta kontakt med parallell-koordinator Julia Szabo eller [email protected]