Ledelsen på pasientsikkerhetsvisitt

Publisert 14/01/2011 Oppdatert 28/11/2019

Direktørene ved Nordlandssykehuset har flere ganger gått pasientsikkerhetsvisitt på sykehuset. Et av målene med visittene er å øke bevisstheten rundt pasientsikkerhet blant ansatte i alle klinikkene.

Høsten 2010 startet direktørene ved Nordlandssykehuset opp med pasientsikkerhetsvisitter i klinikkene. Nå er de blitt pilotprosjekt for I trygge hender. F.v. Sekretær Unn Hamran administrerende direktør Paul Martin Strand og medisinsk direktør Barthold Vonen. Foto: Wigdis Korsvik

Pilot på pasientsikkerhetsvisitter
Tiltaket er en del av sykehusets satsing for å bedre pasientsikkerhet og kvalitet. - Det er en styrke for vår interne kampanje at vi er pilotprosjekt på dette området. Sekretariatet vil bruke våre erfaringer og vi kan dra nytte av deres gode teoretiske og vitenskapelige kompetanse. I tillegg får vi god veiledning og støtte underveis, sier medisinsk direktør ved Nordlandssykehuset, Barthold Vonen.

Entusiasme smitter
- Vi er veldig glade for å få med Nordlandssykehuset som pilot i kampanjen og er spesielt fornøyd med den entusiasme og prioritet dette arbeidet har på sykehuset. Vi ønsker å spille på Nordlandssykehuset fremover både som ambassadører for kampanjen og som læringarena for andre sykehus som ønsker å få til det samme, sier sekretariatsleder for I trygge hender 24-7, Anne-Grete Skjellanger.

Ute på visitt
På visitten møter administrerende direktør Paul Martin Strand og medisinsk direktør Barthold Vonen ledere og andre ansatte i klinikken. Med på visitten er også sekretær Unn Hamran som dokumenterer aktuelle problemstillinger som de ansatte tar opp.

 Begge direktørene er godt fornøyd med gjennomføringen av visittene så langt. - Dette er en svært nyttig og hyggelig måte å møte de ansatte i klinikken på, sier Paul Martin Strand.
 - Vi får ny og viktig kunnskap om forhold som betyr noe for pasientsikkerheten, sier medisinsk direktør Barthold Vonen.

Tilbakemeldinger blir hørt
Det er utarbeidet standardiserte spørreskjema som brukes under visittmøtene. De ansattes tilbakemeldinger til direktørene blir gjennomgått og det blir vurdert tiltak der det er nødvendig.

Andre pilotprosjekter 
I tillegg til pasientsikkerhetsvisitter er også Nordlandssykehuset involvert i pasientsikkerhetskultur og involvering av styret i pasientsikkerhetsarbeidet, tiltak som alle er knyttet opp mot lederskapets fokus på pasientsikkerhet.

Tekst og foto: Wigdis Korsvik, Nordlandssykehuset
(Oppdatert 27.05.2011)