Ledelse av pasientsikkerhet i sykehjem gir resultater

Publisert 05/04/2017 Oppdatert 28/11/2019

Metodistkirkens Alders- og Sykehjem i Bergen vant posterpris etter læringsnettverk for ledelse av pasientsikkerhet i sykehjem. Resultatene viser en reduksjon av urinveisinfeksjon på 70 prosent over et år og at 83 prosent av pasientene har ernæringsplan.

Forbedringsteam ved Metodistkirkens Alders- og Sykehjem

Læringsnettverk for ledelse

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland og Etat for alders- og sykehjem i Bergen kommune arrangerte læringsnettverk for ledelse av pasientsikkerhet i sykehjem fra november 2016 til mars 2017. Her deltok et team fra Stiftelsen Metodistkirkens Alders- og Sykehjem.

- Motivasjonen vår for å delta på læringsnettverket var ønsket om å gi best mulig tjeneste til våre beboere. Som institusjonsleder ønsker jeg at vi skal delta i alt som fremmer god helse, sier administrativ leder Liv Berit Pilskog ved Metodistkirkens Alders- og Sykehjem.

Målsettingen for Metodistkirkens Alders- og Sykehjem arbeid er at beboerne skal ha best mulig helse, og sykehjemmet har trygge omgivelser med en kultur preget av åpenhet og læring.

- Vi ønsker å redusere risiko for skade og uønskede hendelser hos våre beboere. Vi ønsker også økt åpenhet om og erkjennelse av risikoområder, samt økt kunnskap om hvordan vi behandler risikoområdene for å fremme god helse og unngå skader, forteller Pilskog.

Satset på fem utvalgte områder

Da Metodistkirkens Alders- og Sykehjem begynte på læringsnettverket, fokuserte de på fem utvalgte områder: fall, ernæring, trykksår, urinveisinfeksjon og «hva er viktig for meg?». Fra november 2016 begynte de med kartlegging, risikovurderinger og individuelle tiltaksplaner for aktuelle beboere, samt undervisning i generelle tiltakspakker på områdene.

Fremgangsmåte:

  • Opprette tverrfaglig team
  • Opplæring av personale
  • Kartlegging av risikoområder
  • Innføring av tavlemøter
  • Utarbeiding av informasjonsbrosjyre
  • Pasientsikkerhetsvisitt 

Resultater

Gjennom læringsnettverket foretok sykehjemmet en rekke målinger på ulike innsatsområder. Overordnet sett har de oppnådd reelle forbedringer innen risikovurdering, forebygging og registrering/dokumentasjon på alle områder.

- Vi har for eksempel redusert antall urinveisinfeksjoner med 70 prosent, og vi har nå ingen trykksår. Alle beboere er risikovurdert for fall og ernæring. De som har høy risiko for fall har fallforebyggende plan, og alle har oppdatert ernæringsplan. Da vi satte i gang prosjektet hadde kun et fåtall beboere slike risikovurderinger og tiltaksplaner, sier Pilskog.

Vant posterpris

Pilskog fremhever at det har vært en spennende læringsprosess, og at de har lært mye om forbedringsarbeid og målinger av effekt av tiltak. Risikotavlen har for eksempel vært nyttig for å tydeliggjøre risikoområder. Totalt sett har sykehjemmet oppnådd større åpenhet og refleksjon rundt pasientenes risiko. 

For de som skal i gang med forbedringsarbeid, anbefaler Pilskog at en har fokus på hva forbedringsarbeid er, og at det er en forståelse for det i personalgruppen. Man bør også ha kunnskap om kartleggingsverktøy, slik at man kan bli god til å ta det i bruk og dermed illustrere faktiske forbedringer.

Ved avslutningen av læringsnettverket vant sykehjemmet pris for beste poster blant alle 25 teamene som deltok på læringsnettverket. 

- Det var veldig inspirerende og energigivende å motta posterprisen. Vi tenkte alle «yes!». Det ga glød til å fortsette med forbedringsarbeidet og få det til å sette seg i avdelingen, avslutter Pilskog.

Poster Pasientsikkerhetsprogrammet Metodistkirkens Sykehjem

Posteren fra Metodistkirkens Alders- og Sykehjem som vant posterpris etter læringsnettverk