Konkurrerer seg til forbedringer

Publisert 10/05/2017 Oppdatert 28/11/2019

Prisvinner Elin Nygård har gode erfaringer med å måle forbedringsarbeidet, feire resultater og skape konkurranse mellom poster. Se hvordan de jobber på Oppsalhjemmet.

Daglig leder Elin Haug Nygård på Oppsalhjemmet Norlandia i Oslo imponerte juryen med gode resultater over tid. Nylig fikk hun lederprisen i pasientsikkerhet for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Sykehjemmet har blant annet jobbet bra med risikotavler. (Foto: Oppsalhjemmet)

Daglig leder Elin Haug Nygård på Oppsalhjemmet Norlandia i Oslo imponerte juryen med gode resultater over tid. Nylig fikk hun lederprisen i pasientsikkerhet for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Prisen ble delt ut av helse- og omsorgsminister Bent Høie på vegne av pasientsikkerhetsprogrammet.

Blant annet har Nygård sørget for at alle beboere blir spurt om hva som er viktig for dem. Sykehjemmet har en egen kolonne på risikotavlen hvor man kan lese ting som «vil ha røyk etter frokost» og «vil ha samtaler om kjærlighet».

- Det er de små tingene som betyr noe, som gir en god følelse hos pasientene, sier Nygård.

Konkurranse mellom postene

Prisvinneren har flere innsatsområder i gang på sykehjemmet. Trykksår, underernæring og fall er blant kolonnene på risikotavlen. Hun har sørget for at alle beboere som tar et legemiddel som krever oppfølging, har fått et eget sykepleietiltak knyttet til legemidlet. Hun har også innført systematisk rapportering om hvordan endring i medisinene virker på pasientene.

- Vi startet å måle på hvor mange pasienter det var som hadde sykepleietiltak i dokumentasjonssystemet. Vi fikk raskt effekt, og sykepleierne syntes det var spennende å følge utviklingen. Det ble nærmest til en konkurranse mellom postene, forteller Nygård.

Måling er viktig

Hun snakker varmt om måling, og anbefaler andre ledere å bruke måleverktøy.

- Da får du sett og vist resultatene, du kan feire dem med kake og skape konkurranse. Det gir ansatte motivasjon og stolthet å se forbedringene, sier hun.

Sykehjemslegen skriver jevnlig ut et ark fra Extranet som viser hvilket team som har gjort det best i perioden.

Må inn i virksomhetsplanen

«Prisvinneren skiller seg ut fordi hun har bygd en solid struktur og jobber systematisk med pasientsikkerhetsarbeidet i hele sykehjemmet», skrev juryen i sin begrunnelse. Nygård er opptatt av ledelsesforankring. Tiltakene må med i virksomhetsplanen, så det settes av plass til dem. Nygård har pasientsikkerhet fast på møteagendaen og etterspør resultater. Lederen må også være engasjert, mener hun.

- Jeg sitter dypt inne i prosjektene, selv om jeg ikke utfører så mye. Jeg gir innspill for eksempel på hva de skal måle og tar saker opp på ledermøter. Jeg følger også med på utviklingen og sørger for små drypp med skryt underveis, forteller hun.

Går rundt på postene

Jevnlig lager daglig leder informasjonsbrev om pasientsikkerhet til de ansatte. Men hun bruker ikke bare datamaskinen som postbud.

- Jeg tar turen rundt på postene med brevet og skryter av arbeidet de ansatte gjør. Det er viktig å se folk, sier Nygård.

Daglig leder har også gjennomført pasientsikkerhetsvisitter på postene, og anbefaler ledelsestiltaket til andre.

- Det kom fram flere ting vi i ledelsen ikke visste om. Det kunne være enkle ting som vi trodde fungerte, og så gjorde det ikke helt det. Vi fikk gode diskusjoner med personalet, sier prisvinneren.

Ansatte tar omvisningen

Sykehjemmet har også fått oppmerksomhet utenfra for forbedringsarbeidet. De ble etter hvert et ressurssykehjem i Oslo og de fikk også kontakt med amerikanske Institute of Healthcare Improvement. Når de får besøk, holder lederen seg i bakgrunnen og lar ansatte ta seg av omvisningen. Det tror hun medarbeiderne har satt pris på.

Gratis drahjelp fra tiltakspakkene

Nygård har flere råd til andre ledere.

- Bruk tiltakspakkene til pasientsikkerhetsprogrammet. Der får du mye gratis, det er mange gode tips. Planlegg og organiser, og få med deg ressurspersoner, sier hun.