Hjelper pasientene hjemme

Publisert 18/05/2017 Oppdatert 28/11/2019

Jo Erling Volle har klart å halvere akuttinnleggelser ved psykiatrisk avdeling og har spart mange pasienter for belastningen som en slik innleggelse medfører. Derfor fikk han nylig lederprisen i pasientsikkerhet.

Seksjonsleder Jo Erling Volle på DPS Sunnmøre har lykkes med akutt hjemmebehandlingsteam i psykiatrien. Nylig fikk han pasientsikkerhetsprogrammets lederpris, som ble utdelt av helseminister Bent Høie. (Foto: privat)

I år ble det to førsteplasser da vinneren av pasientsikkerhetsprogrammets lederpris for spesialisthelsetjenesten skulle kåres. Seksjonsleder Jo Erling Volle på DPS Sunnmøre har lykkes med akutt hjemmebehandlingsteam. Hans team tilbyr seg å rykke ut til pasientenes hjem kort tid etter henvendelsen og hjelpe dem der de bor. Teamet kan komme på besøk opptil fire ganger om dagen.

- Vi har satset på kort reaksjonstid fra henvendelse, kjapp utreise, høy frekvens og at spesialisten er i front. Det er ikke turnusleger som reiser ut. Som regel er vi hos pasienten etter 2 til 2,5 time, inkludert reisetid, forteller Jo Erling Volle.

Lærte av andre

DPS Sunnmøre fant ikke opp kruttet på ny. De leste seg opp, og hentet erfaringer fra Birmingham i Storbritannia. Dette er ikke eksperimentell behandling, det er etablert drift som er publisert i Cochrane, sier Volle engasjert.

- Vi jobber i tverrfaglige team med utvidet åpningstid, til klokka 22. Klokka 16.30 er toppunktet for henvendelser. Da må ikke telefonen stenges klokka 15.30, sier han.

Bruker app på iPhone

Prisvinneren jobbet med å sette ting i system så det ble enkelt for klinikerne å gjøre det de skulle.

De som rykker ut, bruker en app som heter PsykTools. Der finnes tre hyppig brukte verktøy.

- Der får du blant annet en sjekkliste med 12 punkter så du husker hva du skal gjøre. Slik får vi redusert variasjon i behandlingen og får et overblikk, mener Volle.

Seksjonslederen sier at om lag halvparten av pasientene de kommer hjem til, har fått en depresjon eller angst. Det er det ofte lett å se, men utfordringen er å vurdere hvilken grad. Der får de hjelp av appen på smarttelefonen.

Endrer maktforholdet

DPS Sunnmøre startet med 17 ambulante medarbeidere i oktober 2010. Nå er de oppe i 50 til 60. Det er gjort mer enn 7000 vurderingsbesøk siden oppstarten.

Av de pasientene teamet er i kontakt med, unngår halvparten innleggelse i sykehus. Og knapt noen nekter å slippe inn teamet når de står utenfor døra.

- Det blir et annet maktforhold når vi er hjemme hos folk. Da er pasienten vert, og du blir gjest. Pasienten får beholde katten, mobilen og TVen. I rundt halvparten av besøkene er pårørende til stede og gir støtte og verdifull informasjon. Slik blir det ikke ved en akuttinnleggelse i institusjon, forteller Volle.

Seksjonslederen har også sett at de unngår en del vekslingsfeil som kan oppstå når pasienten flyttes, ved at det blir kluss med medisiner, eller informasjon som blir borte på veien.

Møtte motstand

Prisvinneren har brukt benchmarking som metode i forbedringsarbeidet. Ikke alt gikk på skinner i starten. Det kom motstand og reaksjoner fra flere hold, som at dette ikke kom til å virke og var bortkastede penger med all tiden de ville bruke på å reise. Volle slet med å få rekruttert folk inn i stillingene. Samtidig fikk de en god alliansepartner i Mental Helse.

Etter hvert som resultatene kom, løsnet det.

- Vår beste overlege klarer i gjennomsnitt fire konsultasjoner per dag. Likevel ligger vi på høyde med poliklinikken i antall gjennomførte konsultasjoner per dag, siden mange pasienter ikke møter opp til timen på poliklinikken. Men vi konkurrerer ikke med poliklinikken, vi behandler pasienter som ellers ville vært innlagt. Og innleggelser er dyre, sier Volle.

Teamet har også jobbet med brukerundersøkelser. Svarene gjennomgås hvert halvår og brukes i forbedringsarbeidet.

Ingen snarveier

Nå har de ikke lenger vansker med å rekruttere folk. Som leder har Volle vært gjennom runder med avklaringer med de ansatte. Hans erfaring er at endring er mer krevende enn stabilt arbeid. Samtidig får de en større verktøykasse å jobbe med når de velger hjemmet som arena.

- Til andre ledere som ønsker å gå i gang, vil jeg råde dem til å gå til litteraturen først. Let etter de som har gode resultater. Da har de trolig gode arbeidsmetoder også. Lær av dem. Det er også viktig å planlegge godt og lære av tidligere erfaringer. Vi kom ikke skikkelig i gang med akutt hjemmebehandlingsteam før på fjerde forsøket, sier Volle.

Han sier at det ikke nytter å ta snarveier, som å tenke at man ikke skal utvide åpningstiden utover klokka 16. Noen ting må bare på plass. Og søk deg allierte i prosessen, råder prisvinneren.