Tavlemøte ved Sykehuset i Vestfold

Publisert 24/06/2021 Oppdatert 24/06/2021

Lungeavdelingen ved Sykehuset Vestfold har innført daglige tavlemøter som fast rutine i avdelingen som ledd i pasientsikkerhetsarbeidet. På tavlemøtet gjør et tverrfaglig team systematisk risikovurdering av pasienter på avdelingen.

Sykehuset Vestfold har gode erfaringer med daglige tavlemøter gjennomført med et tverrfaglig team. Fra venstre sykepleier Kathrine Berntsen, sykepleier Caroline Sekkestad, fysioterapeut Anne-Lene Rytir, sykepleier Elisabeth Matre og lege Randi Haukaas Bjerkheim.

Systematisk gjennomgang

Sykehuset Vestfold deltar i pasientsikkerhetskampanjen på flere av kampanjens innsatsområder. Kampanjeledelsen ved sykehuset har besluttet at tavlemøter skal brukes som tiltak for å rulle ut kampanjens innsatsområder.

Flere avdelinger er i gang med å innføre tavlemøter. Personalet har positive erfaringer med tavlemøtene, som gir mulighet til en systematisk gjennomgang av alle pasientene på enheten. 

- Tavlemøtene gir oss mulighet til å jobbe systematisk og gjøre risikovurderinger av hver pasient. Det påvirker oss slik at vi blir ekstra oppmerksomme på rutiner, vi får bedre bevissthet på indikasjon og styrker pasientsikkerheten for pasientene våre, sier sykepleier Kathrine Berntsen ved lungeavdelingen på Sykehuset Vestfold. 

Tar ikke lang tid

På tavlemøtene bruker de ett minutt per pasient, og på en sengepost på 10 pasienter tar hele møtet 10 minutter. På denne tiden har personalet gått gjennom hver pasient og gjort risikovurdering og blitt enige om tiltak. Sykehuset har utviklet en veileder for gjennomføring av tavlemøter, hvor risikovurdering knyttet til fall og trykksår, indikasjon i forbindelse med innleggelse av sentralt venekateter og urinkateter er blant punktene som blir gjennomgått på møtene.

Lærte av danskene

20 av sykehusets medarbeidere har vært på studietur til Hillerød Hospital i Danmark hvor de fikk presentert kampanjetavler og tavlemøter. På bakgrunn av dette har sykehuset utviklet tavlemøter og utformet en veileder for gjennomføring av møtene.

- Tavlemøter er et effektivt tiltak som styrker pasientsikkerheten, sier sekretariatsleder Anne-Grete Skjellanger i pasientsikkerhetskampanjen. Hun legger til at flere er i gang med å innføre tavlemøter og oppfordrer andre sykehus og sykehjem å følge etter.

materiell-2.jpg
Sykehuset Vestfold har utviklet ressurser for helsepersonell. Foran et lommekort knyttet til fallforebygging og risikofaktorer.
 
img-1449.jpg
Sykehuset Vestfold deltar på alle kampanjens relevante innsatsområder, og pasientsikkerhetskampanjen er forankret i ledelsen. Her er lokal kampanjeleder Siri Vedeld Hammer og seksjonsleder ved lungeavdelingen Marit Dahl Mikkelsen (t.v.).