Kom i gang med risikotavler

Publisert 13/09/2013 Oppdatert 24/06/2021

Risikotavler er et verktøy som gjør det enklere å vurdere og overvåke pasienter med risiko for skade.

Risikotavler er et anerkjent verktøy for å vurdere pasienters risiko for skade. Regelmessige tavlemøter stimulerer til teamarbeid ved at et tverrfaglig team sammen vurderer pasienten, og blir enige om nødvendige tiltak. Møtet gjør også at ansatte blir ekstra oppmerksomme på rutiner, tiltak og utsatte pasienter.

Hvordan bruke risikotavlen

Alle innlagte pasienter på avdelingen vurderes regelmessig av et team bestående av lege, sykepleier, fysioterapeut eller annet helsepersonell. Pasienter som er utsatt for skade markeres med magneter. Slik synliggjøres tiltakene som  iverksettes og hvilke pasienter som er utsatt for risiko.

Tavlemøter brukes ved flere sykehus og sykehjem, i Norge og internasjonalt. Sykehuset Vestfold og Diakonhjemmet Sykehus er blant dem som gjennomfører daglige tavlemøter.

 

Risikotavlen vil bidra til å synliggjøre avdelingens aktiviteter, mål og resultater i forbindelse med pasientsikkerhet og kampanjen.

I tillegg til våre innsatsområder kan risikotavlen også brukes for andre relevante risikoområder. Den kan også dokumentere resultater, for eksempel antall dager siden siste fall.

Ressurser

Retningslinjer for tavlemøter Sykehuset i Vestfold

Definisjoner tavlemøte Sykehuset i Vestfold

Veileder til risikomøter

Fremdriftsplan for tavlemøte

Risikotavle i bruk ved UNN