Forskjellen på risikotavle og forbedringstavle

Publisert 25/08/2019 Oppdatert 24/06/2021

Hva er egentlig forskjellen på en risikotavle og en forbedringstavle, og hvordan skal de brukes?

Tavlemøter er viktige, og det er forskjell på hvordan risikotavler og forbedringstavler skal brukes. Foto: Stig Marlon Weston.

Risikotavle

Risikotavlen er en viktig påminner og et nyttig visuelt verktøy for å sikre ekstra oppmerksomhet på risikoområder.

 • Gir overblikk over utvalgte områder eller oppgaver med risiko for pasienter og brukere.
 • Gir regelmessig dialog om og oppfølging av utvalgte områder. Som for eksempel oppfølging av legemiddelbruk og «Hva er viktig for deg».
 • Sikrer oppfølging av risikoreduserende tiltak og skaper en felles forståelse for risiko og behov i avdelingen.
 • Kan benyttes til å samle inn data for å fremstille tidsserier som kan henges opp på forbedringstavlen.

Forbedringstavle

Forbedringstavlen er et viktig visuelt verktøy som skaper gode forbedringer og økt faglig fokus. Alle vil bli bedre!

 • Skaper overblikk og status for pågående forbedringsarbeid.
 • Sikrer systematisk og regelmessig dialog om hvordan avdelingen kan forbedre praksisen sin.
 • Bidrar til at avdelingen i fellesskap kommer frem til, prioriterer, tester og vurderer forbedringsideer.
 • Bidrar til å øke takten i forbedringsarbeid, endringer går raskere når det står på tavla.

Risikotavle + forbedringstavle = sant

Der risikotavlen skaper overblikk over de viktigste oppgavene og sikrer at disse blir gjort, er forbedringstavlen sitt formål å systematisere og følge opp forbedringsideer og vise status for arbeidet med disse.

Begge tavlene viser hva som er viktig for avdelingen og tavlene kan gjerne sees i sammenheng. Områder som utpeker seg negativt på risikotavlen, kan flyttes inn som eget forbedringsarbeid på forbedringstavlen.

Mer om tavlemøter

Skal ikke brukes som dokumentasjon

Tavlene er ikke et dokumentasjonssystem. Opplysningene som føres på tavlen brukes som utgangspunkt for diskusjon og refleksjon rundt definerte risikoområder. De skal ikke brukes til å dokumentere et behandlingsforløp. Relevante og nødvendige opplysninger i forbindelse med pasientbehandling skal inn i pasientjournalen.

Og til slutt; husk på personvern og taushetsplikt ved bruk av tavlene!

5 tips fra Diakonhjemmet ved innføring av risikotavler og tavlemøter:

 • Forbedringsarbeid skjer ikke bak en kontorpult, det foregår «på gulvet».
 • Lag færrest mulig nye skjemaer og verktøy.
 • Ikke bare snakke om risiko, men også knytte tiltak til det.
 • La de ansatte være delaktige i prosessen.
 • Søk nytte i målinger, ikke perfeksjon. Spør om hvorfor vi måler dette.

På årets Pasientsikkerhetskonferanse kan du lære mer om de ulike tavlene.