To år uten hjertestans

Publisert 25/02/2019 Oppdatert 20/01/2020

På gastrokirurgisk avdeling ved Ahus har de fått bedre kontroll over tilstanden til pasientene gjennom systematisk forbedringsarbeid og økt kompetanse. Dermed kan de feire at de ikke har hatt en eneste hjertestans på to år.

Det gode resultatet på gastrokirurgisk avdeling på Ahus ble feiret med kake. Bildet viser fagsykepleier Anette W Hanssen, Maren Morstad og Inger Berit Ekkjestøl (Foto: kommunikasjonsavd. Ahus).

 - Dette er fantastiske resultater, sier seksjonsleder Marianne Volden. Hun forklarer resultatene blant annet med en solid innføring i proACT-kurs, som skal øke sykepleiernes kompetanse i å identifisere pasienter med forverret tilstand. De har også tatt i bruk tiltakspakken Tidlig oppdagelse av forverret tilstand, hvor NEWS2, som er et verktøy for observasjon, skåring og respons, er integrert.

- Etter at alle ansatte har fått opplæring i proACT og NEWS2 opplever vi en helt annen kontroll over tilstanden til pasientene våre, sier Volden, som understreker at resultatene skyldes et godt samarbeid med et MIG-team (mobil intensiv gruppe).

NEWS2 gir kontroll

MIG består av en intensivsykepleier fra intensiv og en lege fra anestesi eller medisinsk overvåkning, som rykker ut til pasienter som har en NEWS-skår på 7 eller høyere. Ved NEWS over 7 kontakter avdelingen alltid MIG-teamet slik at pasientene blir vurdert. Ingen pasienter går fra 0 i NEWS til en akutt dårlig situasjon.

 - Godt samarbeid med MIG-teamet har også sørget for at kompetansen på akutt syke pasienter har økt ved avdelingen. De som trenger det blir flyttet til et høyere omsorgsnivå. Med råd og bistand fra MIG-lege og MIG-sykepleier kan mange av pasientene også bli værende på avdelingen, forteller Volden.

Gjør studenter og nyutdannede trygge

NEWS2 har vist seg å være et godt verktøy for nyutdannede sykepleiere. Ved ferieavvikling og høytider har avdelingen mange studenter. Studentene får også en lett opplæring av NEWS2 slik at de hele tiden har kontroll og kan rapportere til en erfaren sykepleier ved endring tilstanden hos pasienten.

-Når vi er nye og mangler erfaring, så "NEWSer" vi litt oftere for å være sikre på at vi har kontroll over pasientene våre. Dette er en seier for pasientsikkerheten gjennom godt samarbeid mellom kompetanseavdelingen, MIG og sengepostene som har ansvaret for pasientene. Vi skal fortsette dette gode samarbeidet for å lykkes med best mulig behandling av pasienter, avslutter Marianne Volden.

Saken er også omtalt på nettsidene til Ahus.