Ambulansetjenesten slo egen målsetting

Publisert 29/11/2018 Oppdatert 28/11/2019

St. Olavs Hospital har oppnådd gode resultater i arbeidet med prehospital beredskap og forbedring av ambulansetjenesten.

Tre av fire som har stått for forbedringsarbeidet i ambulansetjenesten. Fra venstre: Erlend Sundland, Arve Rønning, Morten Dragsnes ved St. Olavs Hospital.

«De siste årene har man sett en økning i det totale antallet ambulanseoppdrag, men ingen økning i antall ambulanser. Det var fare for at sekundæroppdrag, slik som hjemkjøring av pasienter, gikk ut over akuttmedisinsk beredskap og tjenesteproduksjon», forteller Arve Rønning, assisterende avdelingssjef for ambulansetjenesten ved St. Olavs Hospital og del av forbedringsteamet.

Sykehuset ble enige om at belastningen på tjenesten kunne løses ved at transport av personer uten behov for overvåkning eller behandling kunne utføres på et lavere nivå.

«Tiltaket bidrar til en bedre pasientflyt, samtidig som den totale kapasitetsutnyttelsen av ambulansetjenesten og sykehuset generelt forbedres. Dette medfører en bedring av beredskapen og en større bruk av ambulanser der de faktisk er tiltenkt», sier Rønning.  

Som et forbedringstiltak har St. Olavs Hospital etablert syketransport; en to-bårebil som i tillegg har kapasitet til tre sittende. Sykehusets portører har fått ansvaret for å hente og bringe pasienter til og fra syketransportbilen, og operatører fra pasientreiser er plassert på AMK-sentralen for å koordinere tjenesten på en bedre måte.

Klarte målet med god margin 

«Vi hadde et mål om at syketransportbilen skulle håndtere 50% av alle «grønne» oppdrag i opptaksområdet i driftstiden. Etter flere runder med endringer og utprøvinger klarte vi å dekke hele 63,7% i 2018», forteller Rønning.

Utfordringene de har møtt på knytter seg i hovedsak til informasjonsformidling, og at det i enkelttilfeller har vært vanskelig for samhandlende sykehusavdelinger å endre sine rutiner. Likevel har det ikke stått på motivasjonen til de ansatte.

«Det er klart at dette har stor betydning for alle i teamet. Ansatte har i tillegg tilgang til å følge målinger live – det motiverer», sier Rønning.

Han har fem tips til alle som ønsker å få mest mulig ut av sine forbedringsprosjekter:

  • Forankring
  • God informasjonsflyt
  • Tilstedeværelse
  • Oppfølging av prosjektet.
  • Vise frem de gode resultatene, slik at man skaper motivasjon og interesse blant de ansatte.