APR

17

Kurs i hendelsesanalyse

Når:
Tid:
Hvor: Helsedirektioratet, Vitaminveien 4 (fysisk oppmøte)

Kurs i hendelsesanalyse

Kurset gir opplæring i en metode for hendelsesanalyse etter at noe har gått alvorlig galt – eller holdt på å gjøre det, under pasientbehandlingen. Kurset skal gjøre ansatte i helsetjenesten bedre rustet til å gjennomføre hendelsesanalyse for å avklare bakenforliggende årsaker til alvorlige hendelser på systemnivå og foreslå tiltak til forbedringer. Målgruppe: Ledere og ansatte i helsetjenesten, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten, som jobber med og/ eller vil lære mer om hendelsesanalyse. Kurset er godkjent som tellende kurs av Legeforeningen og Sykepleierforbundet.

Programmet til kurset i hendelsesanalyse er under arbeid. 

Det legges ut her etter 15. desember 2023.

Kurset den 17. april starter kl. 09.00 -16.00.
Den 18. april starter kurset kl. 09.00 -15.00.

Pris for kurset: 3500,- kr
Frist for påmelding er satt til 17. mars 24.

Kurset har 30 plasser. Førstemann til mølla...

Du kan melde deg på kurset her 

Kontaktperson: Wenche Pedersen Patrono