APR

17

Kurs i hendelsesanalyse

Når:
Tid:
Hvor: Helsedirektioratet, Vitaminveien 4 (fysisk oppmøte)

Kurs i hendelsesanalyse

Kurset gir opplæring i en metode for hendelsesanalyse etter at noe har gått alvorlig galt – eller holdt på å gjøre det, under pasientbehandlingen. Kurset skal gjøre ansatte i helsetjenesten bedre rustet til å gjennomføre hendelsesanalyse for å avklare bakenforliggende årsaker til alvorlige hendelser på systemnivå og foreslå tiltak til forbedringer. Målgruppe: Ledere og ansatte i helsetjenesten, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten, som jobber med og/ eller vil lære mer om hendelsesanalyse. Kurset er godkjent som tellende kurs av Legeforeningen og Sykepleierforbundet.

Kursholdere

  • Kari Christensen, rådgiver, utdannet sykepleier/helsesøster og har en MBA i strategi og ledelse, analyseleder, revisjon Helse Bergen HF.

  • Tanya Maria Ryder, dr. klinisk psykologi, analyseleder, Sykehuset i Vestfold HF.
     
  • Per Otto Svendsby, jurist, har vært ansvarlig for hendelsesanalyse både i psykisk helse og rus, og somatikken, Haukeland Universitetssjukehus. Er ansatt hos statsforvalteren i Vest/spesialisthelsetjenester

Programmet

Onsdag 17. april

Kl. 09.00  Velkommen og praktisk informasjon

Kl. 09.10  Pasientsikkerhet

Kl. 10.00  PAUSE

Kl. 10.10  Metodebeskrivelse: trinn 1-2

Kl. 10.45  PAUSE

Kl. 10.55  Metodebeskrivelse: trinn 3 og gruppearbeid 1

Kl. 12.00  LUNSJ

Kl. 12.45  Metodebeskrivelse: trinn 4

Kl. 13.05  Gruppearbeid 2

Kl. 14.10  Møte opp i plenumsrommet

Kl. 14.15   Metodebeskrivelse: trinn 5

Kl. 14.40  Gruppearbeid 3

Kl. 15.10   Plenum og oppklaringer

Kl. 15.30  Metodebeskrivelse: trinn 6

Kl. 16.00  Slutt på 1 dag

 

Torsdag 18. april

Kl. 09.00  Repetisjon og spørsmål

Kl. 09.10  Gruppearbeid 4

Kl. 10.40  Presentasjon av Case

Kl. 11.45   Lunsj

Kl. 12.30  Aktuelle juridiske tema

Kl. 13.00  Metodebeskrivelse: trinn 7 & 8

Kl. 13.20   Pause

Kl. 13.30     Diverse tema rundt hendelsesanalyse, Film KNH Helge Ingstad

Kl. 13.55     Parvis drøfting og drøfting i plenum

Kl. 14.30   Refleksjon og veien videre: Bruk av hendelsesanalyse og det dere har lært

Kl. 14.50   Film til ettertanke

Kl. 15.00   Kursslutt

 

Påmelding

Pris for kurset: 3500,- kr

Du kan melde deg på kurset her 

Kontaktperson: Wenche Pedersen Patrono

Frist for påmelding: 17. mars 2024

Kurset har 30 plasser. Førstemann til mølla...


Her kan du lese mer om kurset.