Slik tester du ut visittstolen

Publisert 09/05/2016 Oppdatert 24/01/2023

Skal visittstolen henge på veggen eller skal den stå på gulvet? Hvem skal registrere at legene setter seg ned under visitten? Her får du råd om testing av visittstolen.

(Foto: Stig Marlon Weston)

Nå skal leger i ti foretak inspireres til å sette seg ned under visitten og snakke med pasientene i øyenhøyde. Programmets spesialdesignede visittstol skal bidra til å bedre dialogen mellom lege og pasient. Den er nå er nå spredt over det ganske land, fra Universitetssykehuset Nord-Norge i nord til Stavanger universitetssjukehus i sør.

Det er en fordel å ha en prosjektgruppe ved det enkelte foretak. De kan blant annet bestemme hvordan stolen best kan henges på veggen. Hvem som skal registrere at legene setter seg ned under visitten må også planlegges i forkant. All testing skal gi svar på om flere leger setter seg ned under visitten og om pasientene opplever en forbedring. Er det slik at pasientenes opplevelse av å bli involvert og få tilstrekkelig informasjon øker? Opplever de økt trygghet og respekt?

I skrivene til høyre kan du lese mer om hvordan foretakene kan teste ut visittstolen.

Det er brukerutvalget ved Vestre Viken HF som utviklet ideen om visittstolen. Deres poeng var at visitten ikke tar lenger tid om legen står eller sitter. Men for pasientene har det stor betydning om legen setter seg ned.