Bestille visittstol

Publisert 15/12/2017 Oppdatert 15/06/2021

Sykehusinnnkjøp overtok produksjon og salg av visittstolene for noen år siden.

(Foto: Stig Marlon Weston)

Det er dessverre tomt på lageret deres. Sykehusinnnkjøp eies av de fire regionale helseforetakene (RHF) og det er eierne som må få Sykehusinnnkjøp til å produsere nye stoler. 

Hva er visittstol

Hensikten med visittstolen er at legen setter seg ned under visitten og snakker med pasienten i øyenhøyde, for å signalisere tid, respekt, kontakt og jevnbyrdig kommunikasjon.