Best under press - hvordan lære av hverandre?

Publisert 01/11/2021 Oppdatert 11/11/2021

Vi vet at det er viktig å lære av både det som går galt og det som går bra. Disse lærdommene og erfaringer bør også spres på tvers av enheter, virksomheter og hele helsetjenesten. Vi skal ikke være nødt til å gjøre og lære alt på egenhånd, men lære av hverandre. Dette så vi spesielt under koronapandemien, hvor vi måtte samarbeide på en annerledes måte, og lære på tvers.

Under følger temarelevante spørsmål og annet materiale som kan inspirere og stimulere til den gode samtalen mellom deg og dine kollegaer. Vi anbefaler å se Pasientsikkerhetskonferansen sammen som en gruppe og diskutere temaene som tas opp umiddelbart etter konferansen, for et høyere læringsutbytte. 

Refleksjonsspørsmål

  1. Hvordan foregår deling av erfaring og kunnskap på tvers av profesjoner og /eller avdelinger eller tilsvarende hos deg?
  2. Tilrettelegger leder for forbedringsarbeid og læring på tvers hos deg?
  3. Har dere strukturer eller arenaer der dere kan dele erfaringer med hverandre og diskutere disse?

Tips til publikasjoner, verktøy og mer informasjon om temaet 

Verktøy: Snakk om forbedring har en egen bolk om ledelse av pasientsikkerhet og forbedringsarbeid der læring på tvers er sentralt.