5 tips for å få mer ut av en digital konferanse

Publisert 16/11/2022 Oppdatert 16/11/2022

Å se en digital konferanse kan også være inspirerende og lærerikt! Her er noen tips for å samle kollegaer rundt de digitale plenumsforedragene på årets konferanse.

Fagutviklingssykepleier Maren Schreiner ved Nes sykehjem laget et skreddersydd opplegg på fjorårets heldigitale konferanse. Du kan selv gjøre noe liknende og få mer ut av de digitale delene av sendingen i år!

24. og 25. november arrangeres den årlige Pasientsikkerhetskonferansen igjen på the Qube, Gardermoen. Har du ikke anledning til å delta, så fortvil ikke. Plenumsprogrammet sendes gratis og digitalt for alle, klikk her for å melde deg på

Du kan følge konferansen digitalt torsdag fra kl 10.00–12.00 og fredag fra kl. 12.30–14.30. Les mer om det innholdsrike programmet her.

Reflekter sammen

Det viktigste du legger opp til før plenumsforedragene på Pasientsikkerhetskonferansen er at flere sitter og ser sendingen sammen i samme rom. Underveis kan dere for eksempel fylle ut et enkelt skjema som man reflekterer og oppsummerer over sammen i plenum i etterkant av konferansen. Dette kan gi grobunn for å finne aktuelle tema for eget forbedringsarbeid på arbeidsplassen. 

Last ned eksempel på refleksjonsskjema her

Erfaring viser at i tillegg til den faglige egenutviklingen du kan få av å se Pasientsikkerhets-konferansen alene, er det lettere å få til en synergieffekt av å sitte sammen og se den. Ikke minst gir det en følelse av å gå samme vei og ha samme agenda i arbeidet i etterkant.

Fem tips for å lykkes med opplevelsen på en digital konferanse

1. Sett av tid for de som skal være med på opplegget

2. Sitt flere sammen og se sendingen

3. Noter og fyll ut refleksjonsskjema underveis

4. Reflekter og oppsummer samme dag

5. Ta opp igjen refleksjonene etter det har gått litt tid og still spørsmålet: Hva vil vi jobbe videre med hos oss?