Disse ble hedret med lederprisene

Publisert 10/05/2017 Oppdatert 28/11/2019

Årets pasientsikkerhetspriser til leder går til Elin Haug Nygård ved Oppsalhjemmet, Martin Veland ved Lovisenberg Diakonale Sykehus og Jo Erling Volle ved DPS Sunnmøre.

Nummer tre fra venstre er prisvinner Jo Erling Volle fra DPS Sunnmøre, til høyre for ham prisvinner Martin Veland fra Lovisenberg Diakonale Sykehus. Neste i rekka er prisvinner Elin Haug Nygård fra Oppsalhjemmet. Til høyre er prisutdeler, helseminister Bent Høie. Også pasientsikkerhetsprogrammets leder Anne-Grete Skjellanger (til venstre) og helsedirektør Bjørn Guldvog gratulerte vinnerne.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie delte 11. mai ut lederprisen for pasientsikkerhet i kategoriene kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjeneste.

Daglig leder Elin Haug Nygård ved Oppsalhjemmet i Oslo vant prisen for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Hun skiller seg ut fordi hun har bygd en solid struktur og jobber systematisk med pasientsikkerhetsarbeidet i hele sykehjemmet, skriver juryen i sin begrunnelse. Nygård har vært tydelig i pådriverrollen og hun har involvert beboere og pårørende i arbeidet. Alle beboere blir spurt om hva som er viktig for dem, skriver juryen i sin begrunnelse.

Les intervjuet med henne om hvordan hun har oppnådd resultatene.

Går pasientsikkerhetsvisitter

Prisvinneren har gjennomført pasientsikkerhetsvisitter ved avdelingene, og hun sender jevnlig ut informasjonsbrev om pasientsikkerhet.

Prisvinneren har sørget for at alle beboere som tar et legemiddel som krever oppfølging, har fått et eget sykepleietiltak knyttet til legemidlet. Hun har også innført systematisk rapportering om endringer som er gjort hvordan endring i medisinene virker på pasientene.

Modige og nyskapende

I år deles prisen for spesialisthelsetjenesten av to personer som begge har gjort en stor innsats innen pasientsikkerhet i psykiatrien. De er Martin Veland og Jo Erling Volle. De har imponert juryen med å bruke fagkunnskaper på en modig og nyskapende måte.

Begge prisvinnerne har arbeidet med prosjekter som handler om temaer med komplekse årsakssammenhenger – der det er vanskelig å måle effekt av tiltakene, mener juryen.

Men dette er ofte virkeligheten for ledere i helsetjenesten. Man må tørre å ta fatt i utfordringer og problemer som ikke alltid er like entydige, og der utfallet er usikkert med stort rom for tolkninger.

Det har disse prisvinnerne gjort, heter det i juryens begrunnelse.

Mindre belter

Prisvinner Martin Veland har klart å redusere bruken av tvangsmidler med over 80 prosent – og de har klart å holde resultatet over tid. Veland er klinikksjef for Psykiatrisk klinikk på Lovisenberg Diakonale Sykehus. Les et større intervju med Veland.

Han har sørget for at beltesengen ble tatt bort og at beltene ble pakket ned i bokser. Dette ble et sterkt signal til de ansatte om å tenke alternativt for å unngå bruk av belter.

Prisvinneren har satset mye på brukermedvirkning, og de ansatte gjennomfører samtaler med pasientene kort tid etter innkomsten.

Færre akuttinnleggelser

Prisvinner Jo Erling Volle har klart å halvere antall akuttinnleggelser ved psykiatrisk avdeling. Det betyr at han har spart mange pasienter for belastningen som en slik innleggelse medfører. Volle er seksjonsleder ved akutt heimebehandlingsteam på DPS Sunnmøre. Les hvordan han har oppnådd resultatene.

Hans team tilbyr seg å rykke ut til pasientenes hjem kort tid etter henvendelsen og hjelpe dem der de bor. Teamet kan komme på besøk opptil fire ganger om dagen.

Teamet gjennomfører brukerundersøkelser, og svarene gjennomgås hvert halvår og brukes i forbedringsarbeidet.

Juryen for spesialisthelsetjeneste

Prisvinnerne for spesialisthelsetjenesten er kåret av en jury bestående av:

- Anne-Grete Skjellanger, leder av pasientsikkerhetsprogrammet

- Barthold Vonen, direktør SKDE

- Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus

- Geir Sverre Braut, Helse Stavanger

- Anne-Berit Schelbred, kvalitetsrådgiver, Sykehuset i Vestfold

- Jon Helle, visepresident i Legeforeningen

- Janicke Stordalen, seksjonsleder ved Sykehuset Telemark og fjorårets prisvinner

Juryen for kommunal helse- og omsorgstjeneste

Kommunejuryen har bestått av:

- Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder og leder av komiteen

- Torun Risnes fra KS

- Kari Annette Os, utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus

- Eli Marie Gotteberg, fra pasient- og brukerombudet i Agder

- Lars Pleym Ludvigsen, kommunalsjef i Vestvågøy og prosjektansvarlig ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nordland

- Helga Arianson, fylkeslege i Hordaland

- Line Orlund, fylkesleder i Oslo for Norsk Sykepleierforbund

- Bente Gunnarshaug, spesialrådgiver oppvekst og levekår, Stavanger

- Oddny Lien, enhetsleder ved Moen og Sætre sykehjem på Elverum og fjorårets prisvinner