Populær forbedringsutdannelse i Helse Vest

Publisert 20/06/2018 Oppdatert 28/11/2019

Ett år etter at Helse Vest RHF lanserte sin egen forbedringsutdannelse viser kurset seg å være en suksess.

Deltakere på forbedringsutdannelse i Helse Vest. Foto: Helse Vest RHF.

Helse Vest har laget en forbedringsutdanning bestående av en "grunnutdanning» i forbedringsmetodikk og en veilederutdanning. Til nå har et kull på 35 personer gjennomført grunnutdanningen, og et nytt kull på 35 personer starter i august. I tillegg ble den første samlingen for veilederutdanningen gjennomført i starten av juni.

Ettertraktet forbedringskompetanse

Etterspørselen etter forbedringskunnskap øker i sykehusene i Helse Vest. Det forteller seniorrådgiver Synnøve Serigstad i Helse Vest.

Gjennom flere år har ansatte utdannet seg gjennom Nordiske Forbedringsagenter, The Scottish Fellowship Programme og forbedringsutdanningen for leger i regi av pasientsikkerhetsprogrammet og Legeforeningen. Likevel merket de at tilbudene verken dekket etterspørselen eller behovet for forbedringskompetanse som fantes i foretakene.

- Foretakene har skjønt at vi at vi trenger forbedringskompetanse for å kunne drive med kontinuerlig forbedring av tjenestene våre. Vi har sett at enheter som har denne kompetansen i større grad har lykkes med å implementere de nasjonale innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet, og å jobbe systematisk og kontinuerlig med å forbedre tjenestene sine gjennom lokalt initiert forbedringsarbeid, sier Serigstad.

Helse Vest har derfor laget en plan for kompetansebygging innen forbedringskunnskap som innebærer en «grunnutdanning» i forbedringsmetodikk og veilederutdanning, såkalt «train-the-trainers,» til personer skal fasilitere og veilede forbedringsprosjekter.

- Tilbudet har blitt svært godt mottatt, forteller Serigstad. - Vi har hatt langt flere søkere enn plasser. Vi har også blitt bedt om å arrangere egne utdanninger for spesifikke fagfelt som psykisk helsevern, eller for folk som jobber med kvalitetsregistre. 

helsevest gruppebilde
Bilde fra kurs

Verktøykasse til bruk i forbedringsarbeidet

Utdanningene er bygget opp rundt samme tematikk som de nasjonale og internasjonale utdanningene. Det vil si at de er praktisk orientert, og alle deltakerne har et forbedringsprosjekt de skal gjennomføre i løpet av utdanningen.

System of profound knowledge, forbedringsmodellen og statistisk prosesskontroll står sentralt i utdanningen, men også hvordan jobbe i tverrfaglige team, motivere til endring, håndtere motstand og hvordan få til varige endringer er viktige tema. Målet er å gi deltakerne en hel verktøykasse til bruk i sitt eget forbedringsarbeid.

- Vi håper at deltakerne sitter igjen med kunnskap om hvordan man kan få til endringer som varer, og om hvordan man kan jobbe med kontinuerlig å forbedre tjenesten. Dette er en måte å jobbe på som ikke bare innebærer å jobbe i et avgrenset prosjekt, men det er også en måte å tenke på og jobbe på for å sikre at tjenestene har god kvalitet og kontinuerlig forbedres. Viktige verktøy for dette formålet er blant annet tavler, både risikotavler og forbedringstavler, svarer Serigstad på spørsmål om hva hun håper deltakerne sitter igjen med.

Tips til andre som vil opprette forbedringsutdannelser

Den nye forbedringsutdannelsen til Helse Vest har åpenbart slått an. Synnøve Serigstad deler til slutt noen tips med andre som er inne på tanken om å opprette egne forbedringsutdannelser:

- Det må være å stjele hemningsløst fra de utdanningene som allerede finnes. Her trenger man ikke finne opp hjulet på nytt. Vi har opplevd at alle vi har spurt om å dele erfaringer og materiale mer enn gjerne gjør det. Og vi deler gjerne videre! I tillegg må man bare hoppe i det og bruke de lokale kreftene man har til undervisning. Det blir en vinn-vinn situasjon, for det er ingenting man lærer så mye av som av å undervise andre, avslutter Serigstad.