Vil ha spørsmål fra pasientene

Publisert 03/10/2017 Oppdatert 28/11/2019

- Vi må hele tiden forsikre oss om at pasientene har forstått, sier fagdirektøren. Se de fine plakatene Haraldsplass diakonale sykehus har laget med ambassadører for Bare spør!-kampanjen.

(Illustrasjon: Haraldsplass diakonale sykehus)

Sykehuset lokker med gulrotkake og oppmuntrer med foredrag om kommunikasjon, plakater og brosjyrer under denne ukas Bare spør!-aksjon. Bare spør! er en oppfordring til pasienter om å stille spørsmål og del av en nasjonal dugnad i regi av pasientsikkerhetsprogrammet for god kommunikasjon mellom helsearbeidere og pasient, bruker og pårørende.

Undersøkelser viser at mange pasienter ikke stiller spørsmålene de har fordi de er redde for å være til bry og opplever helsepersonell som travle.

- Spør om igjen til du er trygg!, råder Jorund Stellberg pasientene. Hun er leder for brukerutvalget og deltar på en egen plakat. Hun har flere forslag til spørsmål pasientene på Haraldsplass kan stille. Et av dem er:

- Jeg hører dårlig. Kan du snakke seint og tydelig?

Bare Spør 2017-Jorund Stellberg

Kommunikasjon er et eget fag, og god kommunikasjon mellom behandler og pasient krever struktur. Derfor må man trene. Ansvaret for en god samtale ligger hos helsepersonellet.

Kommunikasjonen er utgangspunkt for en god og sikker behandling. En god dialog bidrar til å redusere risiko for feil og misforståelser. Overlege Sebastian Von Hofacker vil ha foredrag for de ansatte om dette temaet halvveis inn i aksjonsuka.