Vi vil høre om dine erfaringer med forbedringsarbeid!

Publisert 28/10/2021 Oppdatert 28/10/2021

Jobber du med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten? Da ønsker vi dine innspill til hackaton under Pasientsikkerhetskonferansen!

Under Pasientsikkerhetskonferansen 3. og 4. november vil det gjennomføres to «hackaton». De har som mål å samle inn innsikt om pasientsikkerhetsarbeid i Norge, løse sentrale problemstillinger knyttet til temaet og ikke minst dele kunnskap og erfaringer på tvers av helsetjenesten.

Vi skal «hacke» norsk pasientsikkerhet. Dette blir en nytenkende og utradisjonell å se på sentrale problemstillinger i norsk pasientsikkerhet, og komme opp med nye, konkrete ideer i løpet av noen timer
— Ida Waal Rømuld, seniorrådgiver i Helsedirektoratet

Trenger dine erfaringer

I løpet av dag to av Pasientsikkerhetskonferansen 2021 vil hacaktonet ta form som en storskala innsiktssamling for å sette fokus på hvordan norsk helsepersonell har løst utfordringer i sine arbeidshverdager. Derfor ønsker vi å høre mer om dine erfaringer og historier om hvordan du har skapt engasjement, endringsvilje, kultur- eller kvalitetsforbedring i din organisasjon.

Innsikten vil analyseres av et analyseteam som vil kategorisere og sortere innspillene som kommer inn. Hensikten med øvelsen er å kunne dele kunnskap om forbedringsarbeid på tvers av hele helsetjenesten, og se hvordan vi løser de samme problemstillingene på ulike måter. Kanskje dukker det opp noen nye, «ukjente» metoder å jobbe med forbedring på? Resultatene vil presenteres under dag to av konferansen til inspirasjon for alle deltakernes videreforbedringsarbeid.

Hva ønsker vi svar på?

Vi ønsker å få innsikt i hvordan dere jobber med å løse problemstillinger som er tett knyttet opp mot temaene for dag to av konferansen. Du trenger ikke svare på alle spørsmålene dersom de ikke er like relevante for deg og din avdeling. Vi vil gjerne høre dine svar på det spørsmålet som engasjerer deg mest, eller som du kanskje har løst på en innovativ eller overraskende måte. Eller kanskje du selv har opplevd god læring i en uventet situasjon?

Vi ønsker svar på følgene spørsmål, og du velger selv i skjemaet om du ønsker å være anonym eller ikke:

Engasjement og endringsvilje

Hva har du eller dere erfart som spesielt viktig for å skape engasjement og endringsvilje hos ansatte, brukere, pasienter eller pårørende ved innføring av (velferds)teknologier, prosesser og rutiner?

Kultur

Hvordan jobber du eller dere med å utvikle en kultur for kontinuerlig forbedring?

Kvalitetsforbedring

Hva har vært særlig viktig for å lykkes med å endre dagens praksis med ny praksis på din eller deres arbeidsplass?

Vi gleder oss til å høre fra deg! Analysearbeidet er allerede i gang, så gi dine innspill så snart du har anledning.

Trykk her for å gi dine innspill