Sommerprat #5: Ingeborg Senneset

Publisert 30/08/2021 Oppdatert 30/08/2021

Som sykepleier og samfunnsdebattant varsler hun blant annet om farer ved helsetrender og svakheter i det norske helsesystemet. Men hvilke feil har hun selv lært mest av?

Foto: Kristoffer Myhre

I Sommerprat stiller I trygge hender 24/7 en rekke inspirerende personer i helse- og omsorgstjenesten spørsmål om pasientsikkerhet. I tillegg får vi høre litt om hva som har imponert dem mest de siste årene, og hva de tror vi kan se tilbake og le av om 10 år. Denne gangen har vi blitt bedre kjent med sykepleier og samfunnsdebattant, Ingeborg Senneset. 

Hva betyr pasientsikkerhet for deg?

Pasienten er aldri tryggere enn behandleren eller institusjonen som skal ivareta hen. Pasientsikkerhet er å kunne svare ja på disse spørsmålene: 

1. Har vi evidensbasert kunnskap om pasientens diagnose og tilstand?
2. Kjenner vi pasientens historie og livssituasjon?
3. Tør pasienten stille spørsmål, og tar vi oss tid til å svare?
4. Har vi ressurser nok til å møte pasienten før, under og etter behandling?
5. Er vi klar over blindsonene og ydmyke overfor egen feilbarlighet?

Hva brenner du for?

At fagfolk må få gjøre jobben sin. Det innebærer at foretaksmodellens tellekanter må komme i andre rekke. Det koster, men vil betale seg.

Hvilke feil har du lært mest av?

Ikke å tørre å varsle da jeg som student eller pasient så feil bli gjort. Avvik skal og må meldes, hvis ikke får man ikke ressursene som kreves for å unngå dem.

Hva har imponert deg mest i helse- og omsorgstjenesten de siste årene?

Arbeidet på vaksinasjonsstasjonene, spesielt informasjonsarbeidet i minoritetstette områder. Veldig kult at de for eksempel oppfordret til å poste vaksineselfier i sosiale medier for å være forbilder i egne nærmiljø. En liten brikke i et stort puslespill. Skepsis og utrygghet overfor helsevesenet, språkutfordringer og kulturforskjeller, i tillegg til sosialt betinget skjev sykdomsbyrde, er ekstremt viktig å ta på alvor.

Hvilke av dagens utfordringer tror du vi ser tilbake på og kan le litt av om 10-15 år? 

Kan jo håpe at vi galgenhumoristisk og lettere nervøst ler av at vi endelig skjønte at antibiotikaresistens var pandemien som skulle til å ta knekken på moderne medisin som vi kjente den, og gjorde noe med det.

Hvorfor bør man som helsepersonell delta på Pasientsikkerhetskonferansen 2021 3.-4. november?

For å få sårt tiltrengt motivasjon til å kjempe for pasientenes rettigheter og tørre å stå opp for faget sitt. 

Har du enda ikke meldt deg på Pasientsikkerhetskonferansen? Les mer om årets konferanse og meld deg på gratis her.