Sommerprat #4: Kaveh Rashidi

Publisert 04/08/2021 Oppdatert 30/08/2021

Han er en av landets mest profilerte leger og dukker stadig opp i samfunnsdebatten. Men hva betyr egentlig pasientsikkerhet for Kaveh Rashidi?

Bydelsoverlege, forfatter og samfunnsdebattant Kaveh Rashidi. Foto: Kristoffer Myhre

I Sommerprat stiller I trygge hender 24/7 en rekke inspirerende personer i helse- og omsorgstjenesten spørsmål om pasientsikkerhet. I tillegg får vi høre litt om hva slags feil de har lært mest av, og hva som har imponert dem mest de siste årene. Denne gangen har vi blitt bedre kjent med bydelsoverlege, forfatter og samfunnsdebattant Kaveh Rashidi. 

Hva betyr pasientsikkerhet for deg?

Pasientsikkerhet betyr på et vis alt. For veldig lite av det jeg gjør som lege er verdt noe hvis ikke pasientens grunnleggende sikkerhet er ivaretatt, det er nærmest et premiss for god behandling. Et slags grunnlag som må være til stede for å bygge videre.

Hva brenner du for? 

Jeg synes det er viktig at vi aksepterer at feil er en uunngåelig del av helsevesenet. Det er ikke alltid et tegn på at noe galt har skjedd, for selv de tryggeste, mest nødvendige og mest korrekt gjennomførte prosedyrer kan bære med seg en risiko for skade. 

Hvilke feil har du lært mest av?

Personlig, som lege i primærhelsetjenesten, så ser jeg veldig mange pasienter. På det meste kan det være 4-5000 konsultasjoner på et år på fastlegekontor og legevakt. Naturligvis er de fleste friske, men det jeg har lært mest av må være de gangene folk har vært alvorlig syke men der sykdommen har blitt oversett fordi man "antar" at det ikke er noe farlig fordi man nettopp ser mest av det ufarlige. Så det har lært meg at man må være årvåken som lege, og tenke på det farlige selv om man mistenker det ufarlige.

Hva har imponert deg mest i helse- og omsorgstjenesten de siste årene? 

Jeg synes de som jobber på sykehusene våre gjør en helt ufattelig jobb. Det er noe av det viktigste i samfunnet, og vilkårene er gjerne ganske dårlige for arbeidet. Likevel står sykehusansatte på døgnet rundt. Lange og alt for travle vakter i jobber som ofte ikke gir nok rom for fritid, uten særlig god lønn – likevel gjøres jobben med glede av mennesker som brenner for pasientene. 

Hvilke av dagens utfordringer tror du vi ser tilbake på og kan le litt av om 10-15 år?

10-15 år er veldig kort tid da, så jeg tror egentlig ikke så veldig mye har skjedd på den korte tiden. Dagens utfordringer fremstår for meg som ganske store, for eksempel sosial ulikhet i helse, nedprioritering av psykisk helse eller forebyggende medisin. 

Hvorfor skal du sammen med 10.000 andre delta på Pasientsikkerhetskonferansen 2021 3.-4. november?

Fordi jeg har lyst til å bli en bedre lege.

Les mer om Pasientsikkerhetskonferansen og meld deg på gratis her.