Sommerprat #2: Marianne Nordhov (#Råbra!)

Publisert 20/07/2021 Oppdatert 30/08/2021

Prosjektet hun satte i gang ved UNN ble raskt populært og har spredt seg til flere sykehus. Men hva blir hun selv mest imponert av?

Marianne Nordhov, barnelege og initiativtaker av #Råbra!

I Sommerprat stiller I trygge hender 24/7 en rekke inspirerende personer i helse- og omsorgstjenesten spørsmål om pasientsikkerhet. I tillegg får vi høre litt om hva slags feil de har lært mest av, og hva som har imponert dem mest de siste årene. Denne gangen tok vi en prat med barnelege og initiativtaker av #Råbra, Marianne Nordhov. 

#Råbra er en forskningsbasert metode der man trekker frem det positive, det man setter pris på med en kollega eller rett og slett det som har gått råbra på jobb en dag. Les mer om prosjektet her.

Hva betyr pasientsikkerhet for deg?

For meg betyr pasientsikkerhet at vi klarer å gi en rett og god behandling på en god måte til riktig tid og rett første gang. Jeg er opptatt av at pasientsikkerheten trumfer alt vi gjør på jobb i helsetjenesten hver dag, Alle faktorene som påvirker dette – system, organisering og drift, evidensbasert medisinsk behandling til hvordan vi oppfører oss både mot pasienten og kollegaene våre er svært viktig og noe vi må ha et kontinuerlig fokus på!

Hva brenner du for? 

Jeg brenner for mange ting så det er nesten vanskelig å konkretisere. Jeg er veldig opptatt av at vi skal møte pasientene og kollegaene med trygghet, respekt og omsorg. Alle som jobber i helsetjenesten er ett lag – og alle betyr like mye. Jeg er opptatt av at vi skal skape gode sømløse pasientforløp på tvers både innad i spesialisthelsetjenesten samt ute i kommunehelsetjenesten. I tillegg er jeg veldig opptatt av psykologisk trygghet for alle – det skal være trygt å si ifra både for pasienter og ansatte om uheldige ting og hendelser. Vi skal ikke bare lære ikke bare av feil og uheldige hendelser men også det som går bra. For tiden er jeg veldig opptatt av et prosjekt vi har satt i gang her i UNN som heter #Råbra! Det er et avvikssystem med positivt fortegn som går ut på å systematisere og analysere medarbeiderrapporter, godt arbeid og medarbeiderskap for læring og inspirasjon.

Hvilke feil har du lært mest av? 

Helt konkret har jeg vært involvert i to hendelser med feil dosering av medikament. Det gikk heldigvis bra begge gangene med pasientene og foreldrene ble selvfølgelig informert med en gang. De tok det pent og jeg fikk beklaget det sterkt. Det har likevel satt en støkk i meg så jeg er litt paranoid når det kommer til doseringer. For mange år siden ble jeg tatt til side av en god kollega som gjorde meg oppmerksom på at min noe «strenge» fremtoning gjorde en LIS nervøs. Jeg bli først irritert  – men skjønte fort hva hun tenkte på  og at dette var noe JEG måtte gjøre noe med. Det var for meg en skikkelig wake-up call og jeg minner meg selv på dette regelmessig. Vi må oppføre oss på en måte som spiller laget og teamet godt – ellers kan det true pasientsikkerheten. Tenk om hun ikke turde å ringe meg som bakvakt – så ble nødvendig vurdering og behandling av en pasient forsinket? Takket være min kollega som gav beskjed havnet vi ikke i denne tenkte situasjonen.

Hva har imponert deg mest i helse- og omsorgstjenesten de siste årene? 

Det stadig økende fokuset på pasientsikkerheten og kvalitetsforbedringsarbeidet og at pasientene i større grad er partnere. Vi har en stor jobb å gjøre i forhold til å få alle de gode kollegaene våre til å forstå at evidensbasert medisin og kvalitetsarbeid hører sammen. Vi må ha tradisjonell forskning av høy kvalitet for å vite HVA slags behandling vi skal gi pasientene og så trenger vi kvalitetsarbeid for å sikre at vi gir den beste behandlingen til rett tid, på riktig måte første gang. Vi er godt på vei i forhold til dette og det både imponerer og inspirerer!

Hvilke av dagens utfordringer tror du vi ser tilbake på og kan le litt av om 10-15 år?

At det å endre måten vi jobber på var så vanskelig og at det skulle ta så lang tid! Jeg tror nemlig pandemien har lært oss at vi både kan svinge oss raskt rundt og at det ikke er så skummelt å gjøre ting på en litt annen måte!

Hvorfor skal du sammen med 10 000 andre delta på Pasientsikkerhetskonferansen 2021 3.-4. nov? 

Det er et svært viktig samlingspunkt for læring og inspirasjon om et tema som for meg er ekstremt viktig!

Les mer om Pasientsikkerhetskonferansen og meld deg på gratis her.

Vil du høre mer om #Råbra-prosjektet? Lytt til podkasten "Helseaktuelt - snakkes med Nakstad" med Marianne som gjest i denne episoden.