Sommerprat #1: Espen Nakstad

Publisert 14/07/2021 Oppdatert 30/08/2021

Hva er det Espen Nakstad tror vi kan se tilbake på og le av om ti år? Og hvorfor skal han delta på Pasientsikkerhetskonferansen?

Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør. Foto: Finn Oluf Nyquist

I Sommerprat stiller I trygge hender 24/7 en rekke inspirerende personer i helse- og omsorgstjenesten spørsmål om pasientsikkerhet. I tillegg får vi høre litt om hva slags feil de har lært mest av, og hva som har imponert dem mest de siste årene. Først ut er assisterende helsedirektør Espen Nakstad. 

Hva betyr pasientsikkerhet for deg? 

For meg dreier pasientsikkerhet seg om å ha systemer som sikrer god og forsvarlig behandling døgnet rundt i hele helsetjenesten, uansett hvor du bor. 

Hva brenner du for? 

Forutsigbarhet for ansatte og gode rammer for læring i helsetjenesten.

Hvilke feil har du lært mest av? 

Jeg har lært mye av å jobbe i et sykehusmiljø der alle vanskelige medisinske problemstillinger diskuteres hver eneste dag, både før, under og etter at behandlingsvalg er tatt. 

Hva har imponert deg mest i helse- og omsorgstjenesten de siste årene? 

Evnen til å levere ordinære helsetjenester under en pandemi. 

Hvilke av dagens utfordringer tror du vi ser tilbake på og kan le litt av om 10-15 år?

Forhåpentligvis ler vi av at det ble etablert IKT-systemer på 2000-tallet som ikke fungerte godt i samvirke med andre helseregioner og i samvirke mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. Det begynner å bli bedre nå. 

Hvorfor skal du sammen med 10.000 andre delta på Pasientsikkerhetskonferansen 2021 3.-4. november?

Fordi det er en viktig konferanse og fordi det nå er viktig at vi fokuserer på andre ting enn pandemien.

Les mer om Pasientsikkerhetskonferansen og meld deg på gratis her!