Nok og riktig mat hele livet – ny ernæringsstrategi fra Regjeringen

Publisert 26/05/2021 Oppdatert 26/05/2021

Den nye nasjonale strategien som regjeringen la frem 6. mai skal bidra til bedre mat, ernæring og gode måltidsopplevelser hos eldre som bor på sykehjem og eldre som mottar hjemmetjenester.

6. mai la Regjeringen frem ny ernæringsstrategi

– Mange eldre spiser for lite og feil mat. Derfor er det ekstra viktig at de får sunn og velsmakende mat i en hyggelig ramme, og at de selv får være med å velge hva de skal spise, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding om den nye strategien.

Strategien skal bidra til å forsterke og understøtte innsatsområdet mat og måltider i kvalitetsreformen Leve hele livet. Målet er å skape gode måltidsopplevelser og redusere feil- og underernæring.

Den nye strategien har tre innsatsområder:

  • systematisk ernæringsarbeid
  • tilstrekkelig og riktig kompetanse
  • en mat- og ernæringsoppfølging som er tilpasset brukernes individuelle behov og ønsker

Nok og riktig mat handler både om livskvalitet og pasientsikkerhet. Tilsyn har avdekket at mange kommuner jobber for lite systematisk med eldre og ernæring. Dette kan gå utover pasientsikkerheten.

– Det er viktig at alle som arbeider i helse- og omsorgstjenesten har nødvendig forståelse for viktigheten av å arbeide godt med ernæring og riktig kompetanse, men også at arbeidet gjøres så enkelt som mulig lokalt. Den nye strategien viser både hvorfor og hvordan kommunene bør arbeide med forbedring av ernæringsarbeidet, og dermed sikre pasientsikkerheten for sine brukere, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Johnny Advocaat-Vedvik.

Man kan ikke alltid se hvem som er i ernæringsmessig risiko. Det er derfor viktig å fange opp risiko for underernæring tidlig i forløpet og sette i gang tiltak før underernæring og sykdom som følge av dette oppstår.

Ved å forebygge og behandle underernæring på en systematisk måte, vil det kunne redusere behovet for sykehusinnleggelser som følge av ernæringssvikt. Dette gir både helsemessige gevinster for den enkelte og økonomiske gevinster for samfunnet.

Kun en av fem blir risikovurdert

  • På landsbasis viser indikatorene at bare halvparten av beboere på sykehjem, og en av fem brukere og pasienter i hjemmetjenesten, blir risikovurdert for underernæring. *
  • Av de som ble vurdert er en av tre av beboere på sykehjem og en av fire eldre brukere av hjemmetjenesten underernært eller i risiko for å bli det. *

*Tall fra 2019

 

graf ernæringsstrategi.png
Graf: Andel brukere (67 år og eldre) som mottar helsetjenester i hjemmet som har fått kartlagt sin ernæringsstatus i løpet av siste 12 mnd.

 

Se mer av Helsedirektoratets statistikk (kvalitetsindikatorer) over ernæringsoppfølging hos hjemmeboende.

Se også Helsedirektoratets statistikk (kvalitetsindikatorer) over ernæringsoppfølging hos sykehjemsboere

I den nye strategien oppfordrer regjeringen kommunene til å utvikle egne ernæringsstrategier. Strategien presenterer ni tiltak. Les mer om dem, og strategien i sin helhet på Regjeringens nettsider.

Helsedirektoratets retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring er under revisjon, og planlegges å publiseres mot slutten av året.