Nå er handlingsplanen åpen for justeringer!

Publisert 12/08/2021 Oppdatert 12/08/2021

Aktørene i handlingsplanen for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring har blitt invitert til å justere planen.

Nå som vi er kommet halvveis i planperioden, er tiden inne for en fot i bakken og justering av kursen, for å sammen nå målet om færre pasientskader.

Helsedirektoratet har ansvaret for å koordinere arbeidet med Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019-2023. Den overordnede planen skal bidra til en målrettet og samordnet innsats for trygge og sikre tjenester og bedre pasientsikkerhet i helse-og omsorgstjenesten. Det er over 20 små og store aktører i helse- og omsorgs-Norge, som nå er bedt om å gi sine innspill på status for arbeidet og til justeringer av tiltakene i planen.

– Hvis innspillene fra samarbeidsaktørene våre viser at handlingsplanen mangler de viktigste tiltakene for å redusere pasientskade, må vi gjøre noe med det nå, sier avdelingsdirektør Johnny Advocaat-Vedvik i Helsedirektoratet. Hvis gapet mellom måloppnåelse hos de ulike aktørene viser seg å være store, er tiden inne for å justere kursen, fortsetter divisjonsdirektøren.

Nyttig for alle

Rapporteringen på status og forslag til justeringer vil være grunnlaget for det viktige arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring de nærmeste årene. Resultatene skal oversendes Helse- og omsorgsdepartementet den 1. oktober og innholdet bør være matnyttig for både departement og aktørene.

Alle samarbeidsaktørene, som Helse- og omsorgsdepartementet, Norsk pasientskadeerstatning og alle landets undervisningssenter for sykehjem og hjemmetjenester er bedt om å rapportere på egen innsats, inkludert utfordringer og behov knyttet til formålet om en mer samordnet innsats. Direktoratet er særlig interessert i å få frem hvordan aktørene vurderer betydning innsatsen har hatt for pasientsikkerheten.  

Krevende planperiode

2020 har vært et krevende år, med omfattende oppgaver knyttet til pandemien. I alle deler av helsetjenesten er det lagt ned en stor innsats for å løse oppgavene. Dette kan ha bidratt til å flytte oppmerksomheten bort fra enkelte tiltak i handlingsplanen.

– Det er viktig at rapporteringen gir et så realistisk bilde av situasjonen som mulig, både på godt og vondt. På denne måten vil vi alle få et felles grunnlag for en mer målrettet oppfølging i den resterende planperiode både lokalt, regionalt og nasjonalt, sier avdelingsdirektøren.

Har du spørsmål? Kontakt seniorrådgiver Tonje Houg på [email protected]