Kontrollgrafer for GTT-undersøkelser

Publisert 25/03/2021 Oppdatert 29/06/2021

Her finner du beskrivelser av kontrollgrafer og siste kontrollgraf som er tilgjengelig.

Slik ser en kontrollgraf ut.

Alle helseforetak og fem private sykehus kartlegger pasientskader ved hjelp av Global Trigger Tool-metoden (GTT-metoden).

For å legge til rette for økt bruk av resultatene fra GTT-undersøkelsen, offentliggjøres kontrollgrafer fra HFene hyppigere enn en gang i året.

Last ned kontrollgrafer (pdf)

Hva er en kontrollgraf?

En kontrollgraf viser hvordan utviklingen av andel sykehusopphold med minst én pasientskade varierer lokalt over tid for den populasjonen som dataene i grafen representerer.

Kontrollgrafen er et verktøy som gir mulighet til å varsle om en uheldig utvikling på et tidlig tidspunkt slik at tiltak kan settes inn for å forebygge skader. Grafen kan brukes til internt forbedringsarbeid, og er ikke et analyseverktøy laget for å sammenligne helseforetak, sykehus eller fagområder.