Hvordan lære av uønskede hendelser?

Publisert 31/03/2019 Oppdatert 28/11/2019

-Vi lærer å se på samspillet mellom system, arbeidsmiljø og pasientsikkerhet, sier deltakere på vårens kurs i hendelsesanalyse. Nytt kurs tilbys til høsten.

Om lag 30 deltakere fra hele landet deltok på kurs i hendelsesanalyse og pasientsikkerhet hos Helsedirektoratet i slutten av mars.

Hvordan skal en håndtere og lære av uønskede hendelser etter at noe har gått alvorlig galt – eller holdt på å gjøre det, under pasientbehandlingen?

Helsedirektoratet gir opplæring for helsepersonell i metoden hendelsesanalyse. Kurset skal gjøre ansatte i helsetjenesten i stand til å gjennomføre en hendelsesanalyse for å avklare bakenforliggende årsaker til alvorlige hendelser på systemnivå og foreslå tiltak til forbedringer.

Langeland og Sund

- Dette er et viktig og nyttig kurs. Vi har kunnskapsrike forelesere som snakker "samme språk" som oss. Det er tydelig at foreleserne kan øse av mange års erfaring med både hendelsesanalyser, og håndtering og læring av uønskede hendelser. Vi lærer å se helhetsbildet ved hjelp av årsaksanalyser og får forslag til forbedringstiltak i praksis. Veldig lærerikt, sier Anne Jorunn Langeland og Anita Sund. De kommer fra henholdsvis Ahus og Helse Bergen.

Om kurs i hendelsesanalyse

Kurset er rettet mot ledere og ansatte i helsetjenesten, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten, som jobber med og / eller vil lære mer om hendelsesanalyser.

Kurset går over to dager og er godkjent som tellende kurs av Legeforeningen og Sykepleierforbundet.

Foredragsholdere:

  • Tanya Ryder, dr. i klinisk psykologi, avdelingspsykolog og kvalitetsrådgiver, Sykehus i Vestfold
  • Per Otto Svendsby, rådgiver og jurist, Haukeland Universitetssjukehus
  • Kari Christensen, rådgiver og sykepleier/helsesøster, seksjon for pasientsikkerhet, Haukeland Universitetssjukehus
  • Hilde Normann, rådgiver og fysioterapeut, seksjon for pasientsikkerhet, Nordlandssykehuset
  • Oddrun Burheim, spesialrådgiver og psykiatrisk sykepleier, Sykehuset i Vestfold

Det vil bli holdt nytt kurs i regi av Helsedirektoratet 9.- 10. oktober 2019.

Påmeldingsinformasjon kommer på nettsiden til I trygge hender og Helsedirektoratet.