Faglige råd om tidlig oppdagelse og simulering

Publisert 08/07/2021 Oppdatert 08/07/2021

Behovet for systematisk observasjon, vurdering og handlingskompetanse har blitt tydelig i kommunene de siste årene. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal (USHT) anvender simulering som læringsmetode, og ser gode resultater av det.

Simulering ved bruk av VR-briller fra USHT Møre og Romsdal.

- Målet med simulering er å oppnå læring ved trening, at personell, via simuleringstrening, skal bli tryggere og mer handlingssterke når de møter reelle pasientsituasjoner. Samtidig blir det gjennomført lite simulering i avdelinger og virksomheter, sier Torill Aarskog Skorpen ved USHT Møre og Romsdal.

De har i flere år jobbet for å øke observasjonskompetanse blant helsepersonell i Møre og Romsdal, og ønsker at simuleringstrening skal bli en naturlig del ved opplæring av helsepersonell.

Se video om ulike metoder innenfor simulering, og hvordan Utviklingssenteret i Møre og Romsdal anvender simulering, i de ulike nivåene i KlinObs-kommunemodellen: 

Les mer om dette i nyhetsbrevet til USHT. Ønsker du mer informasjon om dette kan du kontakte Torill Aarskog Skorpen.