Enda bedre kommunikasjonsteknikk

Publisert 15/05/2018 Oppdatert 28/11/2019

Ved hjelp av kommunikasjonsmetoden "Teach-back" kan behandlere forsikre seg om at pasienten får med seg viktig informasjon.

Anette Vestøl Lind på lungepost 1D ved Sørlandet sykehus i Kristiansand.

"Alt må jo læres! Men en viktig erfaring å forsøke selv". Det sier Anette Vestøl Lind, som er sykepleier på lungeposten 1 D ved Sørlandet sykehus i Kristiansand.

I tilknytning til Læringsnettverk Trygg utskriving med pasienten som likeverdig part bruker de kommunikasjonsmetoden Teach-back når de skal lære pasientene om hvordan bruke inhalasjonsmedisiner.

For å lære seg metoden har de utviklet en egen Teach-back-øvelse for sykepleiere. Den har gitt god læring og samtidig gitt dem en kraftig overraskelse over hvor vanskelig det er å huske enkle beskjeder, som er satt i en gitt rekkefølge. Pasientene responderer svær positivt på kommunikasjonsteknikken.

Teach Back går ut på at behandleren, etter først å ha gitt viktig informasjon, ber pasienten om å gjenfortelle med egne ord. Svaret gir helsepersonellet en forståelse av hva pasienten har forstått, og muligheten til å gjenta eller presisere. Nå er Teach Back-metoden videreutviklet. Etter at pasienten har demonstrerer hva han eller hun har forstått av informasjonen de har fått, følger et nytt spørsmål om hvordan dette passer inn i deres daglige rutiner og når de kommer hjem.

Dermed kan en samtale se slik ut:

Lege: Jeg vil forsikre meg om at jeg har gitt deg informasjon på en måte som gjør at du har forstått den. For å forsikre meg om at jeg har gjort det, lurer jeg på hvordan du skal ta den nye medisinen når du kommer hjem.

Pasient: Skal vi se; jeg skal ta to piller, hver sjette time, sammen med mat. Det betyr at jeg skal ta neste dose kl 16. Du sa også at jeg kan bli litt trett av pillene.

Lege (Teach Back 2.0): Hva gjør du vanligvis rundt klokken 16? Hvordan vil denne medisinen påvirke dine ettermiddagsrutiner?

Pasient: Jeg kjører vanligvis hjem fra jobb omkring kl 16. Hvis jeg blir trøtt av medisinene, bør jeg vente med å ta dem til etter at jeg har kjørt bil og kanskje ta de sammen med middag i 17-tida. Går det greit?