Simulering bidrar til samhandling og pasientsikkerhet

Publisert 02/11/2022 Oppdatert 03/11/2022

Dette temaet løftes i en kreativ og spennende parallellsesjon på Pasientsikkerhetskonferansen 24. november.

Gjennom samtaler, øvelser og spennende eksempler fra praksis skal vi inspirere til økt bruk av simulering som et virkemiddel for å styrke samhandling innad i en virksomhet, så vel som på tvers av behandlingsnivå. Simulering utfordrer oss og skaper læring raskt.

I parallellsesjonen T4: Simulering for bedre samhandling og pasientsikkerhet på konferansens første dag, vil skuespillere fra Kulturkompaniet utfordre og motivere oss til å kjenne på dette gjennom å øve på å skifte perspektiv. 

Les mer om Pasientsikkerhetskonferansen og meld deg på her.

Hvorfor fungerer simulering så godt?

Pasientsikkerhet oppstår i samspillet mellom mennesker, teknikk og system. Simulering har lange tradisjoner i helse- og omsorgstjenesten og er en viktig og effektfull metode for å styrke pasientsikkerhetsarbeidet i all klinisk praksis, både i og utenfor sykehus.

Ved å utvikle, kvalitetssikre og dele simuleringsmetodikk på tvers av grenseflatene i helsetjenestene, kan vi utnytte ressursene best mulig for bedre pasientsikkerhet. 

Teori og praksis

Simulering er et kjent virkemiddel for å øve på akutte situasjoner, men handler også om å trene på de ikke-tekniske ferdighetene, hvordan vi samhandler og påvirker hverandre.

Peter Dieckmann - Anne Kristin Melby.JPG
Peter Dieckmann

Peter Dieckmann, arbeid- og organisasjonspsykolog og seniorforsker Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) betrakter dette samspillet fra ulike teoretiske og praktiske vinkler – med særlig fokus på helsepersonellets helse. Han vil delta på denne parallellsesjonen og vil få oss til å utforske diagnostiske og konseptuelle sammenhenger som kan gi grunnlag for fremtidige intervensjoner.

Gode eksempler

I tillegg vil du få høre eksempler fra praksis, som KlinObsKommune, InterRegSim – et nyetablert kompetansenettverk for simuleringsbasert læring i spesialisthelsetjenesten og siste nytt fora Safer Stroke.

Lin Iren Giske Andersen - Anne Kristin Melby.jpg
Lin Iren Giske Andersen

Her vil du blant annet få møte Lin Iren Giske Andersen, leder i LHL hjerneslag Ung Rogaland, som gir en brukers perspektiv på effekten av team simulering i behandlingskjeden for slagbehandling.

I løpet av sesjonen vil du få tips og triks for hvordan skape gode forhold for enkle simuleringsøvelser, også når du kommer hjem.

 

Parallellsesjonen arrangeres av Helsedirektoratet i samarbeid med MedSimNorge og InterRegSIM 

Klikk her for å melde deg på Pasientsikkerhetskonferansen.