Er du opptatt av psykologisk trygghet?

Publisert 16/06/2022 Oppdatert 16/06/2022

Ser du viktigheten av å bygge en kultur som preges av åpenhet og der det er trygt å si fra om bekymringer og uheldige hendelser uten å risikere å bli kritisert eller sanksjonert?

Vi vet at psykologisk trygghet er en forutsetning for god pasientsikkerhet. Det gir rom for læring og for å komme med ideer til forbedring uten å bli møtt med kritikk. På pasientsikkerhetskonferansen 24 og 25 november vil dette bli belyst både i plenum og i flere parallellsesjoner.

Klikk her for å lese mer om Pasientsikkerhetskonferansen 2022 og meld deg på.

Amy Edmondson, professor ved Harvard og en av verdens fremste forskere og tenkere innenfor ledelse og organisasjonsutvikling gjestet Pasientsikkerhetskonferansen i 2020 med to innlegg. Hør igjen hennes foredrag om hva psykologisk trygghet er, hva det ikke er, og hvilken forskjell det gjør:

Er du opptatt av læring som et viktig element i systematisk kvalitetsarbeid?

Har du stilt deg spørsmålet om høye krav og forventninger til kvalitet egentlig er forenelig med et arbeidsmiljø preget av psykologisk trygghet?

Amy Edmondson, forfatter av blant annet boken "The Fearless Organization" er en av verdens fremste eksperter på psykologisk trygghet og organisatorisk læring. På Pasientsikkerhetskonferansen i 2020 snakket hun om hvordan nettopp høy grad av psykologisk trygghet ikke bare er forenelig med høye krav til kvalitet, men at denne sammenhengen faktisk en forutsetning for læring i organisasjoner.

Hør igjen hennes foredrag fra Pasientsikkerhetskonferansen i 2020: