NOV

03

Pasientsikkerhetskonferansen 2021

Når:
Hvor: Digitalt

Pasientsikkerhetskonferansen 2021

Pasientsikkerhetskonferansen er Norges største og viktigste møteplass for alle som er opptatt av pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.

Pasientsikkerhetskonferansen har som mål å inspirere til arbeid med pasientsikkerhet, reduksjon av pasientskader og forbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Mer informasjon, program og påmelding finner du her: pasientsikkerhetskonferansen.no

Konferansen skal også gi konkrete råd, tips og verktøy til å gjøre dette. Målgruppen er alle som jobber i og med helse- og omsorgstjenesten, men spesielt klinikere, ledere og forbedringsagenter/veiledere.

Konferansen arrangeres hver høst, og har de siste årene hatt over 1500 deltakere.

Pasientsikkerhetskonferansen 2021 vil gå over to halve dager og ha følgende hovedtemaer:

  • Dag 1: pasientsikkerhet 
  • Dag 2: kvalitetsforbedring, implementering og endring

Påmelding

Meld deg på og få mer informasjon på pasientsikkerhetskonferansen.no

Hvem arrangerer konferansen?

Pasientsikkerhetskonferansen arrangeres av I trygge hender 24-7 og Helsedirektoratet.