NOV

24

Pasientsikkerhetskonferansen 2022

Når:
Hvor: Digital og fysisk deltakelse

Pasientsikkerhetskonferansen 2022

Pasientsikkerhetskonferansen er Norges største og viktigste møteplass for alle som er opptatt av pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.

Pasientsikkerhetskonferansen har som mål å inspirere til arbeid med pasientsikkerhet, reduksjon av pasientskader og forbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Målet med konferansen

Pasientsikkerhetskonferansen har som mål å inspirere til arbeid med pasientsikkerhet, reduksjon av pasientskader og forbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Konferansen skal også gi konkrete råd, tips og verktøy til å gjøre dette.

Målgruppen er alle som jobber i og med helse- og omsorgstjenesten, men spesielt klinikere, ledere og forbedringsagenter/veiledere.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med pasient[email protected]

Hvem arrangerer konferansen?

Pasientsikkerhetskonferansen arrangeres av I trygge hender 24-7 og Helsedirektoratet. Medarrangører er Folkehelseinstituttet, Statens Helsetilsyn, Undersøkelseskommisjonen, Kommunesektorens organisasjon, Norsk Sykepleierforbund, Den Norske Legeforening, med mange flere.