SEP

19

Pasientsikkerhetsdagen: Trygg legemiddelbruk

Når:
Tid:
Hvor: Digitalt arrangement (lenke kommer)

Pasientsikkerhetsdagen: Trygg legemiddelbruk

Feilmedisinering er en av de fem hyppigste årsakene til pasientskade. 
Årets pasientsikkerhetsdag vil derfor gå til trygg legemiddelbruk!

Vi markerer dagen med et åpent og gratis webinar mandag 19. september
kl 13-15.

I dette webinaret dykker vi dypere ned i noen av hovedtemaene innenfor trygg legemiddelbruk:

💊 Risikosituasjoner

💊 Polyfarmasi

💊 Tjeneste/omsorgsovergang

Mer informasjon om programmet og deltakere kommer nærmere høsten.

Webinaret gir deg informasjon om tiltak og verktøy som kan bidra til å redusere legemiddelfeil i helsetjenesten.

Webinaret anbefales for:

  • helsepersonell med ansvar for legemidelhåndtering
  • ledere med systemrettet arbeid lokalt.

Her er lenke til Facebookarrangementet.

Vi sees!