OKT

26

Kurs i hendelsesanalyse og pasientsikkerhet 2022

Når:
Tid:
Hvor: Digitalt – Teams - Helsedirektoratet

Kurs i hendelsesanalyse og pasientsikkerhet 2022

Om kurset
Kurset gir opplæring i en metode for hendelsesanalyse etter at noe har gått alvorlig galt
– eller holdt på å gjøre det, under pasientbehandlingen. Kurset skal gjøre ansatte i helsetjenesten i stand til å gjennomføre en hendelsesanalyse for å avklare bakenforliggende årsaker til alvorlige hendelser på systemnivå og foreslå tiltak til forbedringer.

Målgruppe
Ledere og ansatte i helsetjenesten, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten, som jobber med og/ eller vil lære mer om hendelsesanalyse.

Kurset er godkjent som tellende kurs av Legeforeningen og Sykepleierforbundet. Norsk psykolog forening godkjenner kurset som 15 timers vedlikeholds aktivitet for psykologspesialister.

Program finner du her.

Påmelding https://response.questback.com/helsedirektoratet/ryxubg5ll2

Pris 

Kursavgift 3500,-
Avgiften inkluderer kurs, materiell, lunsj og kaffe begge dager. 

Ingen påmeldingsfrist, men det er et begrenset antall plasser.

Påmelding er bindende, og kursavgift vil ikke bli refundert. Dersom du skulle bli forhindret fra å delta på kurs, er det mulig å sende en stedfortreder.


Kontaktinformasjon

Wenche Pedersen Patrono

[email protected]
 

Kursinstruktører:

  • Kari Christensen, rådgiver seksjon for pasientsikkerhet, Haukeland Universitetssjukehus. Utdannet sykepleier/helsesøster og har en MBA i strategi og ledelse.

 

  • Tanya Ryder, dr. i klinisk psykologi, avdelingspsykolog og kvalitetsrådgiver, Sykehus i Vestfold. Har ansvar for håndtering av uønskede hendelser samt gjennomføring av hendelsesanalyse i psykisk helsevern.

 

  • Per Otto, rådgiver og jurist, Statsforvalter Vest. Har mangeårig erfaring med gjennomføring av hendelsesanalyse og med håndtering og læring av uønskede hendelser ved Haukeland Universitetssjukehus.

 

  • Kursansvarlig: Kari Annette Os, fungerende avdelingsdirektør, Helsedirektoratet