SEP

27

Kurs i Global Trigger Tool (GTT)

Når:
Tid:
Hvor: Helsedirektoratet, Vitaminveien 4, Oslo

Kurs i Global Trigger Tool (GTT)

Nye team og/eller teammedlemmer inviteres til GTT-kurs 27. september 2022. Målgruppe for kurset er helsepersonell som skal gjennomføre journalundersøkelse med Global Trigger Tool i norske helseforetak.

Global Trigger Tool (GTT)

Global Trigger Tool (GTT) skal hjelpe helsearbeidere over hele landet å avdekke pasientskader over tid. Dette innebærer at alle helseforetak skal sette sammen egne GTT-team. Teamet skal bestå av én lege og to sykepleiere i klinisk praksis.

Helsedirektoratet oppfordrer til at prosedyren også utføres på klinikk- eller avdelingsnivå. I tillegg anbefaler Helsedirektoratet at det utpekes en ressursperson i hver region som får utvidet kurs og kan bistå GTT-teamene underveis. 

Kursansvarlig

Avdeling kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet, ved Ellen Deilkås, seniorrådgiver, cand.med.

Praktiske opplysninger

Vi anbefaler at hele GTT-team deltar på samme kurs. Kurset holdes i Helsedirektoratets lokaler i Vitaminveien 4 på Storo i Oslo.

Påmelding

Påmelding sendes til [email protected]

Kontaktperson: Wenche Pedersen Patrono, [email protected]

Merk e-posten med «Påmelding GTT-kurs 2022»

Påmeldingsfrist: 20. september.

Etter påmelding vil alle motta bekreftelse og kursmateriell via e-post.