APR

25

Global trigger tool (GTT) kurs

Når:
Tid:
Hvor: Helsedirektoratet, Vitaminveien 4 (fysisk deltakelse)

Global trigger tool (GTT) kurs

Kurset er for helsepersonell som skal gjennomføre journalundersøkelse med metoden Global Trigger Tool i (GTT) norske helseforetak.

Om GTT:

Global Trigger Tool skal hjelpe helsearbeidere å avdekke pasientskader over tid. Dette innebærer at alle helseforetak skal sette sammen egne GTT-team. Teamet skal bestå av én lege og to sykepleiere i klinisk praksis.

Helsedirektoratet oppfordrer til at prosedyren også utføres på klinikk- eller avdelingsnivå. I tillegg anbefaler Helsedirektoratet at det utpekes en ressursperson i hver region som får utvidet kurs og kan bistå GTT-teamene underveis.

Kurset foregår i Helsedirektoratets lokaler i Vitaminveien 4 i Oslo.

Helsedirektoratet dekker seminaret, inkl. kaffe/te og lunsj. Deltakerne må selv dekke reise og eventuell overnatting. Vi anbefaler at hele GTT-team deltar på samme kurs.

Kursansvarlig: 
Avdeling kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet, ved Ellen Deilkås, seniorrådgiver og cand.med og seniorrådgiver Wenche Pedersen Patrono. 

Påmelding til: 
[email protected]
Frist for påmelding er satt til 14. april 2023